01. D'una terra (VI)

01. D'una terra (VI) - Poema

Per entendre el poema

  1. Vinyoli recorda el passat i s'imposa la presència del paisatge. A quins versos ho fa?
  2. Aquest poema no és , però, una simple evocació del paisatge. S'hi parla d'una descoberta molt interessant. En què consisteix?
  3. En el primer vers hi ha una clara referència temporal que situa el moment de reflexió poètica. Us sembla que en podem fer, únicament, una lectura literal, en el sentit que el capvespre convida al record? Us atreviríeu a donar-hi una altra interpretació?
  4. Localitzeu les metàfores amb què Vinyoli es refereix a la poesia. Intenteu explicar-ne el sentit.

Per jugar amb el poema

Recordeu algun moment " poètic " de la vostra vida. Esforceu-vos a descriure el paisatge que s'hi vincula.