Tot seguit us presentem diverses propostes didàctiques a propòsit d'algun del poemes que conformen aquest itinerari. La nostra pretensió és que us siguin útils en la interpretació dels poemes i que , alhora, serveixin de pretext per desvetllar-vos la curiositat sobre el fet poètic.

Plantegem els exercicis a partir de la possibilitat d'acostar-vos al tema i la paràfrasi dels poemes -per entendre el poema- i la possibilitat paral.lela de divertir-vos, amb exercicis més creatius -per jugar amb el poema-. A dins de cadascuna de les dues modalitats, les propostes estan ordenades pel grau de dificultat, de manera que les primeres són més senzilles que les darreres.