06. Passeig d'aniversari

12. Passeig d'aniversari - Poema

Per entendre el poema

  1. Els poemes, entre moltes altres funcions, comuniquen estats d’ànims. Quin creieu que és l’estat emocional en què es troba el poeta quan reflexiona sobre el pas del temps en “ Passeig d’aniversari “? Justifiqueu-ho citant els versos que són més clars al respecte.
  2. Feu l’esquema mètric. No us oblideu de marcar-hi les estrofes, les rimes ( masculines, / femenines, assonants/ consonants), si els versos són d’art major o menor, masculins o femenins...
  3. Elucubreu per què Vinyoli va optar per una estructura mètrica més formal en aquest text? Hi ha relació entre l’estructura i el tema? I entre el to i tipus de metre?

Per jugar amb el poema

Us proposem de crear un nou poema partint dels primers versos de cada estrofa. Heu d’intentar conservar la mateix estructura mètrica: el nombre d’estrofes i el nombre de síl.labes. De moment, no cal que el poema tingui la mateixa rima però, si us hi voleu encaparrar una mica més, podeu intentar conservar-la. És un exercici més, que serveix per comprovar que l’ofici de poeta té les seves servituds!.