03. Elegia de Vallvidrera (IV)

07. Elegia de Vallvidrera (IV) - Poema

Per entendre el poema

  1. Consulteu al diccionari el significat de les paraules fretura, privilegi, follia, comesa, primigeni i declinar. Penseu sinònims que d'adeqüin al poema. Tot seguit, torneu a llegir-lo atentament. Us atreviríeu a dir "...a qui fou dat el privilegi/ de la santa follia de ser càntic..." ?
  2. Les paraules "sóc a la font i bec", ens les hem de prendre en un sentit figurat; el poeta té la necessitat de preguntar-se "dubtes", "d'indagar" permanentment. Com expliqueu que en un sentit, també figurat, es pugui "beure fins a morir-se de set de voler més no sabent què..." ?
  3. Localitzeu els versos on Vinyoli es planteja el tema de " l'ànsia de coneixement " que esdevé, certament, un estímul vital. d) Com diu Joan Teixidor "Joan Vinyoli es plantejà la seva vocació gairebé com un sacrifici, com un lliurament absolut a una estranya força que l'havia d'omplir fins a exhaurir-lo" i afegeix més endavant "aquest joc és perillós i l'home s'hi perd i s'hi crema. Però també s'hi realitza". Com queda reflectida aquesta concepció de la naturalesa i els efectes de la poesia en boca del poeta?

Per jugar amb el poema

Reflexioneu individualment (elaborant una redacció al respecte) o col·lectivament ( a través d'un debat a classe, per exemple) sobre quina és la funció social que realitzen, avui, els poetes i la poesia.