14. Branques

Ponlas

Volvemos a ser
ponlas do mesmo bosque
de aciñeiras e carballos.
                                 Non abrochan
flores novas.
                 A hedra
silenciosa apaga todo rumor
de pasos.
             Penetra a penas
o sol.
       Tes moito frío
no inverno e xa non sabes botalo de ti.
As follas confúndensenos
espesamente.
                   Agardamos o machado
do leñador, sen aflición.

(versió de Luciano Rodríguez)