Bibliografia sobre Joan Vinyoli

PONT, J./ROVIRA, P., "Sense conflicte no hi pot haver poesia". La Mañana (23-IV-1980)

PUIGTOBELLA, Bernat, "L'hora del sereno", El País (21-10-2004)

PUIG i MAYOLAS, Eudald, "En la mort de Joan Vinyoli", Diario de Terrassa (8-XII-1984)

PUIGJANER, Josep-Maria, "Estalvia gemecs i fes més ample el mar", dins el recull Novela d'Andrea i altres relats no del tot històrics, ps. 79-82, Barcelona, Columna, 1992

PUJADÓ, Judit, "Brindem, sense plorar ni riure. Joan Vinyoli, l'art de mirar la vida", Revista de Girona, n. 289, pp. 68-71, març-abril 2015.

PUJOL, Adrià, "El suïcidi encara no", El Procés V, 2014, ps. 111-112

RAFART, Susanna, "Vinyoli, el boscater de l'ombra", Caràcters, núm. 17 (Octubre de 2001), ps 3-4
"Vinyoli, la veu que perdura" , dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.309-313.

RAHOLA, Pilar, "La paradoxa poètica de Passeig d"aniversari", El País (17-111-1985) [Quadern de Cultura, núm. 129]

REQUESENS I PIQUER, Joan, "Jacob, la inspiració, Joan Vinyoli", Revista valenciana de filologia, IV (2020), ps 223-250

RIBERA, Pere, "Tapant-se el crit amb les ales", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps. 51-55.

ROCA, Carla, "La poesia de Vinyoli arriba a l'Amèrica Llatina", Ara (16-IX-2014), p.37

ROIG, Josep Lluís, "Joan Vinyoli: Un clàssic tranquil", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.315-322.

ROMEU, Josep, "Tot és ara i res de Joan Vinyoli", Serra d'Or , núm. 146 (Novembre de 1971), p. 49. [Recollit després a J. ROMEU, Sobre Maragall, Foix i altres poetes, Laertes, Barcelona, 1984. ps. 219-221] 

ROSENTHAL, David, "Tres poetes catalans de la postguerra: Brossa, Martí i PoI i Vinyoli" , Traducció de J aume Pérez Muntaner, Vaina, núm. 1 Juny 1986), ps. 9-23 

ROSSELLÓ, Albert, "Un gran poeta a part de les modes", Treball (4-111-1982), p.13

ROSSINYOL, Andreu, "La mirada del poeta", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps. 57-59.

ROVIRA, PERE, "La poesía de Joan Vinyoli", dins Los poemas necesarios, Universitat de les Illes Balears, 1996, ps 72-77

RUBIO, Fanny, "Un poeta catalán para lectores castellanos", El País (14-IX-1980), p. 4 

RUIZ SORIANO, Francesc, "«Paraules són misteri»: l'orfisme de Joan Vinyoli", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps. 323-339.
"El vessant òrfic rilkeà de Joan Vinyoli", dins Carrers de frontera. Passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana. Vol 1. Institut Ramon Llull. Barcelona, 2007, ps 296-299.
"Poetes òrfics catalans", El Gall Editor, Barcelona, 2007. 

SAGARRA, J. de, "Repostería selecta para Joan Vinyoli", El Noticiero Universal (15- V -1975), p. 17 

SAGUÉS, Artur, "Artur Sagués-Joan Vinyoli- Artur Sagués", El Procés V,2014, ps. 47-56

SALADRIGAS, Robert, "Caminos abiertos para llegar hasta Rilke", La Vanguardia (9-VIII-1984), p. 24

SALADRIGAS BONAQUE, Xavier, "Domini màgic. L'ascens del poeta Joan Vinyoli al Montardo", Muntanya, núm. 911 (març 2015), ps. 64-69.

SALA- VALLDAURA, Josep M., "De Joan Vinyoli a Felip Demaldé", Serra d'Or, núm. 270 (març 1982), ps. 39-41 
"Vinyoli en la poesía catalana actual", Hora de poesía, núm. 26, (1983), ps. 78-85 
"Un capbussó dins de la poesia recent de Vinyoli", Serra d'Or, núm. 302 (novembre 1984), ps. 45-46 
Joan Vinyoli, Empúries, Barcelona, 1985 
"Quatre notes sobre els símbols en la poesia de Vinyoli", Reduccions, núm. 27 (novembre de 1985), ps. 69-75. [Recollit dins L"agulla en el fil (poesia catalana 1980- 1986), P.A.M., Barcelona, 1987. ps. 143-149] 
"Joan Vinyoli: Alguien me ha llamado", pròleg a J. VINYOLI, Alguien me ha llamado /Algú m'ha cridat, edició de J. M. Sala-Valldaura, traducció de J. Agustín Goytisolo" Edicions del Mall, Barcelona, 1986. ps. 9-19 
"Comentari d'«Aiguamolls»": el tractament de la referencialitat en Vinyoli", dins Actes del Setè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, P.A.M., ps. 321-331 
"Joan Vinyoli: A Unique Poetic Quality", Catalan Writing, núm. 8 (abril 1992), ps. 29-40 
"L'afany d'una realitat més alta. Dues notes sobre poètica i recepció", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.61-65.
"Joan Vinyoli: La finitud es un barco varado", Ínsula n. 819, març 2015.
El vol i la corda. Sobre la poesia de Joan Vinyoli, Publicacions de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona, 2020. Inclou els textos: "Joan Vinyoli: "La finitud és un vaixell varat"", "Els fonaments de la poesia de Joan Vinyoli: el silenci, el somni i l'experiència" i "Veus, afàsies i emmudiments: El Callat, de Joan Vinyoli, en la tradició postsimbolista".