Bibliografia sobre Joan Vinyoli

ABRAMS, D.S., "Joan Vinyoli: poesia de revelació", Avui (4 - VII- 1984) [Lletres, núm. 178]
"La santa follia de ser càntic", Avui (1-XII-1984) 
"Joan Vinyoli i la literatura anglo-saxona", dins Joan Vinyoli, I.C.E./PPU, Barcelona, 1986. ps. 118-133. 
"La destral del boscater"(pròleg) i "Rembrandt" dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.85-94.
"L'amenaça dels grans",  El Pais (Quadern,  n.1554, 3-7-2014), pp. 2-3
"El gran Vinyoli", El Punt-Avui (Cultura, 30-V-2014), p.32
""Viure en els altres"", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 189-207.

ADELL, Joan-Elies, "Vinyoli: el poeta de la fragilitat" , dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.95-100.
"Vinyoli: ara que no és tard", El Pais (Quadern, n.1554, 3-7-2014), p.3

AGULLÓ, E. "Begur posa estiu  a l'Any Vinyoli", El Punt-Avui, p.52

AINAUD, Mar, "Del temps que s'atura. La poètica en la poesia de Joan Vinyoli", Serra d'Or, núm. 361 (gener 1990), ps. 55-57 

ALBERTÍ, Josep, "Encara les paraules de Joan Vinyoli", Diario de Mallorca (30-VIII-1973), ps. 32-33
"Ara que és tard de Joan Vinyoli", Diario de Mallorca (20- II-1975), ps 32-33
"Poesia Completa de Joan Vinyoli", Diario de Mallorca (28-VIII- 1975), p. 22
"Nous metalls de Joan Vinyoli", Diario de Mallorca (5-XII- 1976), p.12
"La crisi del significat a la poesia catalana (1)", Diario de Mallorca (16-III-1978), p.22. 
"Joan Vinyoli=Activitat", Serra d'Or, núm. 229 (octubre 1978), ps. 55-56.

ALONSO, Vicent, "Joan Vinyoli, a la recerca del cercle convincent", , dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.101-118.

ALÓS, Ernest, "El poeta que apuntava amunt", El Periódico (4-VII-2014), p.72
"Joan Vinyoli, traduït una altra vegada al castellà", El Periódico (20-IX, 2014)


ALSINA, Josep, "Un record de Joan Vinyoli", Ressò, núm. 179 (Santa Coloma de Farners, desembre 1984), p. 11

ALTAIÓ, Vicenç, "Joan Vinyoli o l'abast de l'inversemblant", dins Poetes a la residència d'estudiants, Proa 2002, ps. 49-84.
"Correspondències com conspiracions (papers entre Joan Vinyoli i Vicenç Altaió)", El Procés, núm.V, 2014, ps. 24-36.

ALZAMORA, Sebastià. "Joan Vinyoli; escriure l'ànima". Diario de Mallorca.

ALZUETA, Miquel, "Vinyoli: «La meva poesia continua»", Mundo Diario (28-IX-1978) 

ALZUETA, M./RUBIO, A., "Joan Vinyoli parla de la seva poesia", Mundo Diario (13-V-1976), p. 24 

ANGLADA, M. A., "CarIes Riba i Joan Vinyoli", dins El mirall de Narcís, Ausa, Barcelona, 1988. ps. 46-58 

ARAGAY, Ignasi, "Joan Vinyoli, com un diamant trist", Ara (3-VII-2014), p. 2

ARANDA, J ., "Vinyoli, una obra dispersa cinc anys després de morir", Diari de Barcelona (28-XI-1989), Llibres, n. 87, ps. I i II