Bibliografia de Joan Vinyoli

1.- Poesia

1.1.- Obra poètica (edicions)
 • Primer desenllaç, Edicions de la Residència d'Estudiants, Barcelona, 1937
 • De vida i somni, Barcelona, 1948 
 • Les hores retrobades, (Pròleg de Joan Teixidor) Els llibres de l'Óssa Menor ("Óssa Menor", 8), Barcelona, 1951. [Premi de poesia Óssa Menor, 1951] 
 • El Callat, (Pròleg de l'autor), Els llibres de l'Óssa Menor ("Óssa Menor", 26), Barcelona, 1956 
 • Realitats, (Nota preliminar de l'autor) Els llibres de l'Óssa Menor ("Óssa Menor", 50), Barcelona, 1963 
 • Tot és ara i res, Edicions 62 ("Els llibres de l'Escorpí. Poesia", 2), Barcelona, 1970
 • Encara les paraules, Edicions 62 ("Els llibres de l'Escorpí. Poesia", 15), Barcelona, 1973. [Premi la Lletra d'Or, 1974]
 • Ara que és tard, Edicions 62 ("EIs llibres de l'Escorpí. Poesia", 27), Barcelona, 1975. [Premi de la Crítica Literària, 1976 i Premi de la Crítica "Serra d'Or" de Poesia, 1976] 
 • Poesía completa, 1937-1975, (introducció de Joan Teixidor), Editorial Ariel ("Cinc d'Oros", 6), Barcelona, 1975. [Inclou tots els llibres publicats fins aqueix any per Joan Vinyoli, alguns poemes inèdits i traduccions de Rilke; conté un apèndix amb textos de Maurici Serrahima, Joan Teixidor i Salvador Espriu, i dos pròlegs de Joan Vinyoli] 
 • Vent d'aram, (pròleg de Lluís Izquierdo), Edicions Proa ("EIs llibres de l'Óssa menor", 90), Barcelona, 1976. [Premi de la Crítica "Serra d'Or" de Poesia, 1977] 
 • Llibre d'amic, La Gaya Ciencia, Barcelona, 1977. [Escrit entre 1955 i 1959] 
 • El griu, Edicions La Magrana ("Cristalls", 17), Barcelona, 1978. [Inclou també Poemes en prosa] 
 • Obra poètica, 1975-1979, (pròleg de Miquel Martí i PoI), Editorial Crítica ("Sarria", 4), Barcelona, 1979. [Inclou Vent d'aram, Llibre d'amic, El griu, Poemes en prosa i un llibre inèdit: Cercles] 
 • Cercles, Edicions 62 ("EIs llibres de l'Escorpí. Poesia", 62), Barcelona, 1980. [Publicat anteriorment dins Obra poètica 1975-1979] 
 • A hores petites, (Nota preliminar de l'autor), Editorial Crítica ("Sarrià", 7), Barcelona, 1981. [Premi de la Crítica "Serra d'Or" de Poesia, 1982]
 • Antologia poètica, (Tria i pròleg de Feliu Formosa), Edicions Proa ("EIs llibres de l'Óssa Menor", 113), Barcelona, 1981 [Inclou els cants I, VI, VIII, IX i XV del llibre inèdit Cants d'Abelone]
 • Cants d'Abelone, dins "Reduccions", 20 (Vic, setembre 1983), ps. 9-26. [Escrit l'any 1979] 
 • Domini màgic, (Notes finals i epíleg de l'autor), Editorial Empúries ("Migjorn", 1), Barcelona, 1984 
 • Passeig d'aniversari, (pròleg de Francesc Parcerisas), Editorial Empúries ("Migjorn", 5), 
  Barcelona, 1984. [Premio Nacional de Literatura 1985. Premi de la Generalitat de Catalunya. Premi de la Crítica "Serra d'Or" de Poesia, 1985] 
 • BARTRA/VINYOLI/TEIXIDOR, Poesia, Edicions 62/0rbis ("Història de la Literatura Catalana ", 7), Barcelona, 1984. [De Joan Vinyoli s'hi inclou Les hores retrobades] 
 • Llibre d'Amic / Cants d'Abelone, (Pròleg de Segimon Serrallonga), Editorial Empúries ("El Ventall", 3), Barcelona, 1987 
 • Vers i prosa, (Estudi introductori i selecció de F. Carbó), Edicions Tres i Quatre ("L'Estel", 11), València, 1990 [Inclou un nombre important de poemes i una tria de textos en prosa]
 • Joan Vinyoli. Poesies. Fotomuntatges d'America Sanchez. Edició a cura de Lluís Rius. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. ("El tinter dels clàssics", 35). 1993.
 • El Callat, Edició i estudi introductori de Xavier Macià. Barcelona: Empúries, 1994 ("El Ventall de Poesia", 24).
 • Antologia poètica. Edició i selecció de Xavier Macià. Barcelona: Edicions 62, 1994 ("MOLC", 104).
 • Obra poètica completa. (Presentació de Xavier Macià. Pròlegs de Joan Teixidor i Miquel Martí i Pol. Edició i notes explicatives i complementàries de Xavier Macià). Barcelona: Edicions 62/Diputació de Barcelona, 2001 (Clàssics Catalans).[Inclou, en edició anotada i amb un nombre important de textos suplementaris: tots els volums de poesia de l'autor, obra poètica i inèdita dispersa, textos inèdits i esparsos sobre poesia i totes les versions i traduccions poètiques.]
 • Poesia completa. (Pròleg d'Enric Casasses. Cronologia de Xavier Macià). Barcelona, Edicions 62, 2008. (Col.lecció labutxaca). Inclou totes les versions de Rilke.