Bibliografia sobre Joan Vinyoli

CARBÓ, Ferran, "Joan Vinyoli: De la traducció a la repoetització", dins Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, vol. LXIII, quadern III, Juliol-setembre 1988), Castelló de la Plana. ps. 343-350 
La poesia de Joan Vinyoli, tesi doctoral, Universitat de València, 1989 
"Joan Vinyoli o el cant de la necessitat (Sobre el Llibre d'amic i els Cants d'Abelone)", dins Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, vol. LXVII, (Juliol-setembre 1989), Castelló de la Plana, ps. 461-470 
"Estratègies discursives en la poesia de Joan Vinyoli", dins Caplletra, núm. 7 (tardor 1989). ps. 129-142 
"El cromatisme en la poesia de Joan Vinyoli", Reduccions, núm. 43 (octubre de 1989). ps. 89-105 . 
"Sobre Vent d'aram de Joan Vinyoli", Docència (Revista de L'Escola Universitaria del Professorat d'E.G.B. de Castelló), núm. 5 (1989), ps. 183-197 
Joan Vinyoli: escriptura poètica i construcció imaginària, Institut de Filologia Valenciana / P.A.M., Barcelona, 1990 
"Títols i poesia", Lletra de canvi, núm. 25 (gener, 1990), ps.10-14 
"Reflexions sobre la negació en la poesia de Joan Vinyoli", dins Estudis de llengua i literatura catalanes, XX. Miscel.lania Joan Bastardas, P.A.M., Barcelona, 1990, ps. 237-246 
"Estudi introductori", dins J. VINYOLI, Vers i prosa, Edicions Tres i Quatre, Valencia, 1990 
"Sobre un text de Joan Vinyoli", dins Miscel.lània Joan Fuster, II, P.A.M., Barcelona, 1990, ps. 288-296 
Introducció a la poesia de Joan Vinyoli, P.A.M., Barcelona, 1991 
"La freda veritat de les estrelles (Lectures de Joan Vinyoli)", P.A.M., Barcelona, 1995.
"El viatge líric de Joan Vinyoli". Serra d'Or, n. 418. (1944), ps 54-55
"Una espessa capa de silenci (Notes a propòsit d'uns textos de Domini màgic"), dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.137-162
"Quatre poemes amb gall en l'evolució de Joan Vinyoli", Quaderns de Filologia. Estudis Literaris, Vol XI (2006), pp. 63-78.
"Joan Vinyoli i el Premi Ausiàs March de Gandia de 1959", dins Zeitschrift für Katalanistik 27 (2014), ps. 225-239
"De grius, corbs i arbres. Joan Vinyoli des del País Valencià", dins Paraules invictes. Cinc estudis de poesia catalana del segle X, Publicacions de la Universitat de València, 2016, ps. 111-139
Joan Vinyoli i Vicent Andrés Estellés, dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 208-221.
Paul Cézanne en l'inici literari de Joan Vinyoli, dins C
ULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACIÓN / CULTURE, LANGUAGE AND REPRESENTATION. ISSN 1697-7750. VOL. XX \ 2018, pp. 39-50. REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES DE LA UNIVERSITAT JAUME I.  DOI: http://dx.org/10.6035/clr.2018.20.3

 

CARRERAS, Joan, "Joan Vinyoli, el darrer romàntic?", Avui (9-XII-1984)

CASAS, Josep M. / SOLÀ, Pep, "En Joan Vinyoli a Santa Coloma", Ressò, núm. 186 (octubre 1985), p. 10

CASAS, Joan, "Veuré llavors un altre firmement", El Pocés V, 2014, p. 119

CASASSES, Enric,"El Cristo de les drogues", Lletra de canvi,, núm. 23 (novembre, 1989), ps 12-14.
"De música em tornaré", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.163-187.
"Domini", Avui (30-3-2005)
"Paisatge abans de la batalla", El País (14-2-2008)
"Canvi d'ulls", Pèl capell, n. 271 (abril 2008), ps. 3-4
"Paisatge abans de la batalla. Història d'una carta a través de les línies enemigues", El Procés, n. V, 2014, ps. 37-40.

CASTELLET, Josep M., "Machado desde Cataluña. No hay amnistía para Antonio Machado", dins Destino, núm. 1975 (7-VIII-1975), ps. 24-27

CASTELLET, J.M./MOLAS, J., Poesia catalana del segle XX, Edicions 62, Barcelona, 1963. [Cfr. especialment les ps. 133-161] 

CATALÀ, Júlia, "Estimat, admirat i imprescindible Joan Vinyoli", dins D'estil, núm. 37 (març 2016), ps. 4 i 5
"i vàrem veure els impossibles llunys. Lectura de Llibre d'amic de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 266-274.
"Llibre d'amic de Joan Vinyoli, una lectura a cavall de la mística religiosa i la mística eròtica",  El Procés, n. VIII, 2016, ps. 22-25

CERVERA, Jordi, "El silenci dels morts", El Punt-Avui, (20-X-2014), p.27

CHRIST, Tobias, ""I Hölderlin... em va parlar de l'Ungebundene". L'enyorança poètica en Hölderlin i Vinyoli", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 146-157.

CODINA, Francesc, "La paraula afirmativa. Entorn de Passeig d'aniversari, de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 241-255.

COMADIRA, Narcís, "Joan Vinyoli, crit o cadència?", Tele-Exprés (26-111-1975) 
"Joan Vinyoli", El País (25-11-2004)

CREUS i BOIX, Adrià, "Vinyoli, lletra, paraula, poesia i plàstica", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.189-201.

CREUS, Jaume, "Passeig amb Vinyoli i l'àngel de Rilke", El Procés V, 2014, ps. 41-45.

CREUS, Ricard, "L'impacte Vinyoli en les noves generacions" , dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.39-46.

CRUSET, Jose, "Joan Vinyoli: en la ardiente fe de las palabras", La Vanguardia (26-III-1981)

DEFEZ, Antoni, "Poesia i sentit en la poètica de Joan Vinyoli", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.203-209.

DELOR, Rosa M. "Joan Vinyoli i Salvador Espriu, companys de generació", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.211-235.

DESCLOT, Miquel, "Record de Joan Vinyoli", El procés V, 2014, ps. 57-70