Se celebra a Palma de Mallorca l'acte...

El 27 d'octubre se celebra a Palma de Mallorca l'acte HOMENATGE I LECTURA POÈTICA dedicats a Joan Vinyoli i els joves. Organitzen l'acte el Centre Cultural Capaltard i l'Associació Cultural S'Esclop. Hi participen els poetes Angel Terrón, Jaume Munar, Miquel Perelló i Josep Pizà. Hi haurà una cloenda musical a càrrec de Miquel Nigorra