Bibliografia sobre Joan Vinyoli

ABRAMS, D.S., "Joan Vinyoli: poesia de revelació", Avui (4 - VII- 1984) [Lletres, núm. 178]
"La santa follia de ser càntic", Avui (1-XII-1984) 
"Joan Vinyoli i la literatura anglo-saxona", dins Joan Vinyoli, I.C.E./PPU, Barcelona, 1986. ps. 118-133. 
"La destral del boscater"(pròleg) i "Rembrandt" dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.85-94.
"L'amenaça dels grans",  El Pais (Quadern,  n.1554, 3-7-2014), pp. 2-3
"El gran Vinyoli", El Punt-Avui (Cultura, 30-V-2014), p.32
""Viure en els altres"", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 189-207.

ADELL, Joan-Elies, "Vinyoli: el poeta de la fragilitat" , dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.95-100.
"Vinyoli: ara que no és tard", El Pais (Quadern, n.1554, 3-7-2014), p.3

AGULLÓ, E. "Begur posa estiu  a l'Any Vinyoli", El Punt-Avui, p.52

AINAUD, Mar, "Del temps que s'atura. La poètica en la poesia de Joan Vinyoli", Serra d'Or, núm. 361 (gener 1990), ps. 55-57 

ALBERTÍ, Josep, "Encara les paraules de Joan Vinyoli", Diario de Mallorca (30-VIII-1973), ps. 32-33
"Ara que és tard de Joan Vinyoli", Diario de Mallorca (20- II-1975), ps 32-33
"Poesia Completa de Joan Vinyoli", Diario de Mallorca (28-VIII- 1975), p. 22
"Nous metalls de Joan Vinyoli", Diario de Mallorca (5-XII- 1976), p.12
"La crisi del significat a la poesia catalana (1)", Diario de Mallorca (16-III-1978), p.22. 
"Joan Vinyoli=Activitat", Serra d'Or, núm. 229 (octubre 1978), ps. 55-56.

ALONSO, Vicent, "Joan Vinyoli, a la recerca del cercle convincent", , dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.101-118.

ALÓS, Ernest, "El poeta que apuntava amunt", El Periódico (4-VII-2014), p.72
"Joan Vinyoli, traduït una altra vegada al castellà", El Periódico (20-IX, 2014)


ALSINA, Josep, "Un record de Joan Vinyoli", Ressò, núm. 179 (Santa Coloma de Farners, desembre 1984), p. 11

ALTAIÓ, Vicenç, "Joan Vinyoli o l'abast de l'inversemblant", dins Poetes a la residència d'estudiants, Proa 2002, ps. 49-84.
"Correspondències com conspiracions (papers entre Joan Vinyoli i Vicenç Altaió)", El Procés, núm.V, 2014, ps. 24-36.

ALZAMORA, Sebastià. "Joan Vinyoli; escriure l'ànima". Diario de Mallorca.

ALZUETA, Miquel, "Vinyoli: «La meva poesia continua»", Mundo Diario (28-IX-1978) 

ALZUETA, M./RUBIO, A., "Joan Vinyoli parla de la seva poesia", Mundo Diario (13-V-1976), p. 24 

ANGLADA, M. A., "CarIes Riba i Joan Vinyoli", dins El mirall de Narcís, Ausa, Barcelona, 1988. ps. 46-58 

ARAGAY, Ignasi, "Joan Vinyoli, com un diamant trist", Ara (3-VII-2014), p. 2

ARANDA, J ., "Vinyoli, una obra dispersa cinc anys després de morir", Diari de Barcelona (28-XI-1989), Llibres, n. 87, ps. I i II


 BADOSA, Cristina, "Begur: l'escenari de l'aventura interior", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.119-127.

"Begur en l'imaginari poètic de Joan Vinyoli", Serra d'Or, núm.599 (novembre 2009), pp. 15-17
"La poesia de Joan Vinyoli, dels llunys al botó de la roda", Revista de Girona, núm.257 (novembre 2009), ps. 100-104.

BADOSA, Enrique, "Al cumplir 70 años, Vinyoli hace balance de su obra", El Noticiero Universal (6-VII-1984) 
"Fallece Joan Vinyoli, poeta de la lírica y de la metafísica". El Noticiero Universal (1-XII-1984)

BALLARíN,Josep M., "En Joan Vinyoli", El Procés V, 2014, ps. 96-104

BALLART, Pere, "Vinyoli en cerca d'avals", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 111-131.

BENEJAM COBB, Eulàlia, "Joan Vinyoli, poeta feliç", Serra d'Or, núm. 339 (1988), ps. 56-58
"Amb ronca veu: reality and morality in the poetry of Joan Vinyoli". Catalan Review ( ) ps. 9-23

BONADA, Lluís, "Joan Vinyoli celebra 70 anys amb l'edició de Passeig d'aniversari", Avui (29-VI-1984), p. 25 

BONET, Laureano, "Joan Vinyoli o el encuentro con el presente", Triunfo (1975), ps. 51-52. 

BOTA-GIBERT, Josep, "Un poema i una traducció de Vinyoli, publicats l'any 1934, no inventariats a les obres completes", Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 289-294.

BOU, Enric, "Un llibre cada mes. A hores petites", Serra d'Or, núm. 273 (juny 1982), p. 38 
"Dos llibres de poemes de Joan Vinyoli", Els Marges, núm. 32 (Setembre 1984), ps. 127-128 
"En busca de la «verdad profunda»", El País (I-XII-1984), p. 24 
"La poesia de tradició simbolista ", dins Història de la literatura catalana, fascicle núm. 7, Edicions 62/Orbis, Barcelona, 1984 
"Joan Vinyoli", dins RIQUER/COMAS/MOLAS, Història de la literatura catalana, vol. X, Ariel, Barcelona. ps. 314-324. 

BROCH, Àlex, "El sueño imposible de un vuelo irreal", El Correo Catalán (4-V-1978). p. 83 
"La poesia de Joan Vinyoli", Avui (24-X-1982). p. 23 
"Els darrers llibres de Joan Vinyoli", Avui (9-XII-1984). p.4 

BUSQUETS I GRABULOSA, L., "Joan Vinyoli. Entrevista epistolar", dins Plomes catalanes d'avui, Edicions del Mall, Sant Boi de LLobregat, 1982. ps. 81-90 

CABRÉ, Lluís, "Vent d'aram de Joan Vinyoli", Faig, núm. 10 (setembre 1979). ps. 28-33 

CABRÉ, Rosa, "«Sense mans», un nou poema de J. Vinyoli", Patio de Letras / La rosa als llavis, núm. 2 (desembre 1982), ps. 7-11

CALVO, Lluís, "Joan Vinyoli: el separat, l'outsider" , dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.129-135.


CARBÓ, Ferran, "Joan Vinyoli: De la traducció a la repoetització", dins Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, vol. LXIII, quadern III, Juliol-setembre 1988), Castelló de la Plana. ps. 343-350 
La poesia de Joan Vinyoli, tesi doctoral, Universitat de València, 1989 
"Joan Vinyoli o el cant de la necessitat (Sobre el Llibre d'amic i els Cants d'Abelone)", dins Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, vol. LXVII, (Juliol-setembre 1989), Castelló de la Plana, ps. 461-470 
"Estratègies discursives en la poesia de Joan Vinyoli", dins Caplletra, núm. 7 (tardor 1989). ps. 129-142 
"El cromatisme en la poesia de Joan Vinyoli", Reduccions, núm. 43 (octubre de 1989). ps. 89-105 . 
"Sobre Vent d'aram de Joan Vinyoli", Docència (Revista de L'Escola Universitaria del Professorat d'E.G.B. de Castelló), núm. 5 (1989), ps. 183-197 
Joan Vinyoli: escriptura poètica i construcció imaginària, Institut de Filologia Valenciana / P.A.M., Barcelona, 1990 
"Títols i poesia", Lletra de canvi, núm. 25 (gener, 1990), ps.10-14 
"Reflexions sobre la negació en la poesia de Joan Vinyoli", dins Estudis de llengua i literatura catalanes, XX. Miscel.lania Joan Bastardas, P.A.M., Barcelona, 1990, ps. 237-246 
"Estudi introductori", dins J. VINYOLI, Vers i prosa, Edicions Tres i Quatre, Valencia, 1990 
"Sobre un text de Joan Vinyoli", dins Miscel.lània Joan Fuster, II, P.A.M., Barcelona, 1990, ps. 288-296 
Introducció a la poesia de Joan Vinyoli, P.A.M., Barcelona, 1991 
"La freda veritat de les estrelles (Lectures de Joan Vinyoli)", P.A.M., Barcelona, 1995.
"El viatge líric de Joan Vinyoli". Serra d'Or, n. 418. (1944), ps 54-55
"Una espessa capa de silenci (Notes a propòsit d'uns textos de Domini màgic"), dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.137-162
"Quatre poemes amb gall en l'evolució de Joan Vinyoli", Quaderns de Filologia. Estudis Literaris, Vol XI (2006), pp. 63-78.
"Joan Vinyoli i el Premi Ausiàs March de Gandia de 1959", dins Zeitschrift für Katalanistik 27 (2014), ps. 225-239
"De grius, corbs i arbres. Joan Vinyoli des del País Valencià", dins Paraules invictes. Cinc estudis de poesia catalana del segle X, Publicacions de la Universitat de València, 2016, ps. 111-139
Joan Vinyoli i Vicent Andrés Estellés, dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 208-221.
Paul Cézanne en l'inici literari de Joan Vinyoli, dins C
ULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACIÓN / CULTURE, LANGUAGE AND REPRESENTATION. ISSN 1697-7750. VOL. XX \ 2018, pp. 39-50. REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES DE LA UNIVERSITAT JAUME I.  DOI: http://dx.org/10.6035/clr.2018.20.3

 

CARRERAS, Joan, "Joan Vinyoli, el darrer romàntic?", Avui (9-XII-1984)

CASAS, Josep M. / SOLÀ, Pep, "En Joan Vinyoli a Santa Coloma", Ressò, núm. 186 (octubre 1985), p. 10

CASAS, Joan, "Veuré llavors un altre firmement", El Pocés V, 2014, p. 119

CASASSES, Enric,"El Cristo de les drogues", Lletra de canvi,, núm. 23 (novembre, 1989), ps 12-14.
"De música em tornaré", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.163-187.
"Domini", Avui (30-3-2005)
"Paisatge abans de la batalla", El País (14-2-2008)
"Canvi d'ulls", Pèl capell, n. 271 (abril 2008), ps. 3-4
"Paisatge abans de la batalla. Història d'una carta a través de les línies enemigues", El Procés, n. V, 2014, ps. 37-40.

CASTELLET, Josep M., "Machado desde Cataluña. No hay amnistía para Antonio Machado", dins Destino, núm. 1975 (7-VIII-1975), ps. 24-27

CASTELLET, J.M./MOLAS, J., Poesia catalana del segle XX, Edicions 62, Barcelona, 1963. [Cfr. especialment les ps. 133-161] 

CATALÀ, Júlia, "Estimat, admirat i imprescindible Joan Vinyoli", dins D'estil, núm. 37 (març 2016), ps. 4 i 5
"i vàrem veure els impossibles llunys. Lectura de Llibre d'amic de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 266-274.
"Llibre d'amic de Joan Vinyoli, una lectura a cavall de la mística religiosa i la mística eròtica",  El Procés, n. VIII, 2016, ps. 22-25

CERVERA, Jordi, "El silenci dels morts", El Punt-Avui, (20-X-2014), p.27

CHRIST, Tobias, ""I Hölderlin... em va parlar de l'Ungebundene". L'enyorança poètica en Hölderlin i Vinyoli", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 146-157.

CODINA, Francesc, "La paraula afirmativa. Entorn de Passeig d'aniversari, de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 241-255.

COMADIRA, Narcís, "Joan Vinyoli, crit o cadència?", Tele-Exprés (26-111-1975) 
"Joan Vinyoli", El País (25-11-2004)

CREUS i BOIX, Adrià, "Vinyoli, lletra, paraula, poesia i plàstica", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.189-201.

CREUS, Jaume, "Passeig amb Vinyoli i l'àngel de Rilke", El Procés V, 2014, ps. 41-45.

CREUS, Ricard, "L'impacte Vinyoli en les noves generacions" , dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.39-46.

CRUSET, Jose, "Joan Vinyoli: en la ardiente fe de las palabras", La Vanguardia (26-III-1981)

DEFEZ, Antoni, "Poesia i sentit en la poètica de Joan Vinyoli", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.203-209.

DELOR, Rosa M. "Joan Vinyoli i Salvador Espriu, companys de generació", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.211-235.

DESCLOT, Miquel, "Record de Joan Vinyoli", El procés V, 2014, ps. 57-70


DOLÇ, Miquel, "Poeta solo poeta. La «Poesía Completa» de Joan Vinyoli", La Vanguardia (26-VI-1975). p. 51

ESPINÀS, Josep M., "La fiesta del libro. Otro año, otros libros", Destino, núm. 1341 (20-IV-1963). ps. 58-60 

ESPRIU, Salvador, "Nota sobre l'obra de Joan Vinyoli", dins J. VINYOLI, Poesia Completa 1937-1975, Ariel, Barcelona, 1975, ps. 407-409. [Datat l'octubre de 1948 i recollit inicialment a Evocació de Rosselló-Porcel i altres notes, J. Horta, ed., Barcelona, 1957. ps. 29-32] 
"Obra poètica de Joan Vinyoli", dins J. VINYOLI, Poesia Completa 1937-1975, op. cit., ps. 422-426 [Publicat dins Presència, núm. 14 (10-VII-.1965)] 

FALCON, Yolanda, "Any Vinyoli", Hora Nova (2-IX-2014), p.20

FAULÍ, Josep, "El Vinyoli de la «negra nit»", Diario de Barcelona (6-III-1971), p. 13 
"L'embat tenuíssim de Joan Vinyoli", Diario de Barcelona (2-XI-1975)
"Joan Vinyoli, Cercles, última aportación", La Vanguardia (23-VIII-1979), p. 22 

FERRATÉ, Joan, "Les hores retrobades de Joan Vinyoli", Laye, núm. 19 (maig-juliol 1952), ps. 51-55. [Recollit a Dinámica de la poesía, Seix Barral, Barcelona, 1968. ps. 67-74] 

FERRATER, Gabriel, "Joan Vinyoli", Reduccions, núm. 20 (setembre 1983), ps. 77- 79. [Recollit a Papers, Cartes, paraules, a cura de J. Ferraté, Edicions deIs Quaderns Crema, Barcelona, 1986. ps. 195-198] 

FOLCH, Xavier, "La pràctica de la poesia i la poètica de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli, op. cit., ps. 77-87 
"Tot és ara i res", La Vanguardia (Cultura/s, n.641, 1-X-2014), p. 3

FOLCH, X./FORMOSA, F., "Nota preliminar", dins J. VINYOLI, Noves versions de Rilke, (edició a cura de Feliu Formosa i Xavier Folch), Empúries, Barcelona, 1985, ps. 7-8

FONALLERAS, Josep M. "Ànima teva persistent d'argila. Una lectura de Sunt lacrimae rerum", El Procés V, 2014, ps. 122-123

FONT, Teresa, "Joan Vinyoli", El Procés V, 2014, ps. 86-87.

FORASTER, Manuel, "Retrats de Joan Vinyoli", La Vanguardia (Cultura/s, n.641, 1-X-2014), p. 2,4-5

FORCANO, Manuel, "Has de fer una altra vida", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.237-246.

FORMOSA, Feliu, "Pròleg", dins J. VINYOLI, Antologia poètica, Tria i pròleg de Feliu Formosa, Edicions Proa, Barcelona, 1981. ps. 7-35 
"La poesia: anquilosament, estabilització o harmonització?", Al vent, núm. 45 (novembre 1981), p. 37 
"Años de lectura de Rilke", La Gaceta del Libro (1/15-VI-1984), p. 23 
"Vinyoli traductor: les Versions de Rilke", Avui (4- VII- 1984) [Lletres, III, núm. 178] 
"La «primera elegia de Duino», de Rilke: analisi d'una traducció de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli, op. cit.
"La constant recerca creadora", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.247-252.
"Joan Vinyoli", El Procés IX, 2018, ps. 183-184

FREIXAS Lluís, "Unitat i diversitat en la poesia de Joan Vinyoli", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.253-260.
"La veu insubornable", El Punt-Avui (3-IV-2014), p. 11

FUSTER, Joan, "Victoria sobre el silencio", Tele/Exprés (16-VI- 1975), p. 5 
"Joan Teixidor i Joan Vinyoli", dins Literatura catalana contemporània, Curial, Barcelona, 1978 [1971], ps. 341- 343 
"Sobre la poesia completa de Joan Vinyoli 1937-1975", Treball (4-111-1982) 

GABANCHO, Patricia, "Homenaje a J. Vinyoli", El Noticiero Universal (24- V -1979). p. 21 
"Joan Vinyoli: 40 poema traducidos por J.A. Goytisolo, El Noticiero Universal (12-VI-1980)
"Martí i Pol i Vinyoli es confessen en cos, ànima i ànsies poètiques", Diari de Barcelona, 4-IV-1987, Mirador, p.24.

GAILLARD, Valèria, "Tot és ara Vinyoli", El Punt-Avui (4-VII-2014), pp.1 i 32-33

GARCíA, Antón, "Joan Vinyoli", pròleg a l'antologia de traduccions a l'asturià Xuegos p'apostalgar la muerte, pp. 11-17, Selecció, traducció i pròleg d'Antón García, Ed. Saltadera, 2015, Uviéu.

GEISLER, Eberhard, "Dins el comiat, l'inici. La poesia de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 132-145.

GIMFERRER, Pere, "La poesía última de Joan Vinyoli", Destino, núm. 1742 (20-11-1971), p. 27 
"Ara que és tard de Joan Vinyoli", Destino, núm. 1958 (12- IV -1975), p. 45 
"Joan Vinyoli reunido", Destino, núm. 1976 (14-VllI- 1975), p. 36 
"Encara les paraules", Destino


GIRONÈS, Ferran, "La presència del paisatge de la Selva a l'obra de Joan Vinyoli", Ressò, núm. 186 (octubre 1985), ps. 14-18. [Aquest treball correspon a una comunicació presentada a la XXVIII Assemblea d'Estudiosos celebrada a Santa Coloma de Farners, l'octubre de 1983]

GODAY, Sebastià, "Vinyoli i l'art", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.261-271.

GODOY, Lourdes,  "Ressonàncies poètiques en l'obra de Joan Sales i Joan Vinyoli", dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes / LXX, Miscel·lània Jordi Bruguera, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2016, ps. 189-203.

GOMÀ, Francesc, "L'horitzó filosofic de la poesia de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli , op. cit., ps. 9-31 

GÓMEZ, Valentí, "El autodidacta apasionado". La Vanguardia (25-V-2001)

GOYTISOLO, José Agustín, "La memoria del tiempo", pròleg a J. VINYOLI, Cuarenta poemas, Selecció, versió i pròleg de J. A. Goytisolo, Lumen, Barcelona, 1980. ps. 7-15 
"Joan Vinyoli: Matizaciones acerca de su persona y de su poesía y recuerdos de una traducción", dins Joan Vinyoli, op. cit., ps. 90-100 

GÜELL, L./.VALLS, F., "Joan Vinyoli o la medida de un hombre", pròleg a J. VINYOLI, La medida de un hombre. Antología poética, Traducción de L. Güell y F. Valls, Visor, Madrid, 1990, ps. 7-21 

GUERRERO BRULLET, Manuel, "Joan Vinyoli o el fulgor de la paraula", La Vanguardia (Cultura/s, n.641, 1-X-2014), p. 5

GUILLAMÓN, Julià, "Vuelve Joan Vinyoli", La Vanguardia (25-V-2001)

GUITART, Joan, "Joan Vinyoli, el símbol desmesurat de la vida", , dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.47-49.

HATEM, Jad, La llum i la mort en la poesia de Carles Duarte i Joan Vinyoli, Obrador Edèndum, Santa Coloma de Queralt, 2016.
"Vers la Pierre", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 320-336.
"Flor de pedra. Sobre un poema de Joan Vinyoli", dins La pedra i el temps, traducció de Lourdes Godoy, Curbet Edicions, 2017, col·lecció Vincles, ps. 95-100.
"La quête de l'absolu chez Vinyoli"/"La recerca de l'absolut en el Llibre d'amic de Joan Vinyoli", estudi dins l'edició bilingüe francès/català del Llibre d'amic. Presses Universitaires de Perpignan (PUP), Collection Joan Lluís Vives, Perpinyà, 2018. Trad. Lourdes Godoy. Inclou "Esbós biogràfic de Joan Vinyoli" a cura de Pep Solà.
"Vinyoli et la vision de l'ouvert", capítol 1 del llibre Être la vérité, Ed. du Cygne, París, 2019

IZQUIERDO, Lluís, "Pròleg", dins J. VINYOLI, Vent d'aram, Proa, Barcelona, 1976. ps. 7-15 
"La poesia recent de Joan Vinyoli", Reduccions, núm. 20 (setembre-1983). ps. 64-71 
"Iluminaciones intensas", El País (I-X 11-1984), p. 23 
"El carácter sagrado de la palabra", El País (20-XI-1985), p. 26 
"Diàlegs i lectura de Joan Vinyoli", El País (7-VII-86) 
"Des de «el viure ras»", Lletra de canvi, núm. 13 (gener 1989),  p. 16

JULIÀ, Jordi, "De la incomprensió a la particularitat de Joan Vinyoli", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.273-279.
"El motiu del Wanderer a la poesia de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 158-170.

KORTAZAR, Jon, "Joan Vinyoli: Letren oroimena", Deia, nov.85

LAMARCA, Dolors, "Bibliografia de Joan Vinyoli", Reduccions, núm. 20 (setembre-1983), ps. 80-95 

LORÉS, Jaume, "Joan Vinyoli i una particular reconciliació amb la poesia", La Vanguardia (3-XII-1985), p. 49 

LOZANO, Josep M., "Des de Joan Vinyoli", Avui (22-11-1983)

LLAVINA, Jordi, "Joan carregat de foscúries", Avui (12-7-2001)
"Vint anys d'Empúries", Avui (10-VI-2004)
"No sin Joan Vinyoli", La Vanguardia (10-1-2007)
"Primer d'any", La Vanguardia (2-I-2013)
"Paraula de poeta", La Vanguardia (12-3-2014)
"El Vinyoli de Margarit", El Punt-Avui (29-V-2014)
"L'antiautoretrat de Joan Vinyoli",  Ara (3-VII-2014), p. 8
"Vent d'aram", El Punt-Avui (10-VII, 2014), p.31
Neu, fang, rosada, constel·lació. Articles, treballs, apunts sobre la poesia de Joan Vinyoli. Pròleg de Valentí Puig. Edicions El cep i la nansa, Vilanova i la Geltrú, 2014.

 

LLORCA, Fina, "Miquel Martí i Pol-Joan Vinyoli, Barcelona-Roda de Ter. Crònica d'una amistat: entre la biografia i la poètica", dins Lectures de literatura catalana a Madrid, Generalitat de Catalunya, 2003, ps.207-226.

LLORCA, Vicenç, "Vint anys sense Joan Vinyoli", Avui (4-11-2004) 

LLOVET, Jordi, "Setenta años del poeta Joan Vinyoli", La Vanguardia (3-111-1984), p. 36 
"Joan Vinyoli i Rainer Maria Rilke", La Vanguardia (11- XII-1984 ) 
"Joan Vinyoli i la poesia alemanya", dins Joan Vinyoli, op. cit. , Barcelona. ps. 53-62 

MACIÀ, Xavier, "Ayer y hoy de Joan Vinyoli", Ínsula, núm. 536 (agost 1991), p. 27 
La poesia de Joan Vinyoli 1937-1963, Tesi Doctoral, Universitat de Lleida, Lleida, 1994
"Estudi introductori", dins J. VINYOLI, El Callat, Empúries, Barcelona, 1994
"Sobre poesia i sobre la meva poesia. Joan Vinyoli 1951-1956", Lletra de Canvi, núm. 38 (hivern 1994-1995), ps. 14-16
"Joan Vinyoli", "Les hores retrobades", "El Callat", "Domini màgic", dins Nou Diccionari 62 de la Literatura Catalana, Enric Bou (ed.), Edicions 62, Barcelona, 2000. Ps. 122-123, 222-223, 347, 785-786.
"Presentació" i "Notes explicatives i complementàries", dins J. VINYOLI, Obra poètica completa, Edicions 62/Diputació de Barcelona ("Clàssics Catalans"), Barcelona, 2001. Ps. VII-IX i 577-697
"Realitats: tombant realista i punt d'inflexió en l'obra poètica de Joan Vinyoli", dins Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història. Vol. I, Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2003 ("Col.lecció Homenatges", 19), pàgs. 601-610.
"Joan Vinyoli a Santa Coloma de Farners", Serra d'Or, núm. 537 (setembre 2004), ps.25-28.
"«Però on hi ha el perill, creix també el que salva». Algunes consideracions sobre la poesia de Joan Vinyoli.", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.281-301.

MALÉ, Jordi, "Paraula i poesia en Joan Vinyoli i Carles Riba", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 173-188.

MALUQUER, Jordi, "Joan Vinyoli 1963. Treball interior o Realitats", Serra d'Or, núm. 7 (juliol 1964). ps. 47-49 

MARCO, Joaquim, "La poesía de Joan Vinyoli 1975-1979", Destino, núm. 2219 (17-IV-1980), p. 33 
"Joan Vinyoli", dins El modernisme literari i altres assaigs, Edhasa, Barcelona, 1983, ps. 245-248. [Es tracta de la versió catalana de l'article de 1980]
"Homenaje póstumo", El Periódico, 20-XI-1985, p.23.

MARGARIT, Joan, "El meu Vinyoli", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.15-36.

MARIMON, Sílvia, "Bon Nadal amb un poema inèdit de Joan Vinyoli", Ara (25-XII-2014), p.39

MÁRQUEZ, Eduard, "El silenci dels morts", dins Tombes i lletres. Homenatge fotogràfic i literari a 41 escriptors nostres, edicions Sidillà, La Bisbal d'Empordà, 2011, ps.126-129

MARRUGAT, Jordi, "D'àngels, homes, temps i poesia. Joan Vinyoli, poeta postsimbolista", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 15-108.

MARTÍ I POL, Miquel, "Pròleg", dins J. VINYOLI, Obra Poètica 1975-1979, Crítica, Barcelona, 1979, ps. 7-28 
"Dos textos sobre poesia de Joan Vinyoli", Reduccions, núm. 31 (octubre-1986). ps. 59-70 

MARTÍN I SERRA, Miquel, "Vinyoli, cercant només el mar", Avui (Cultura, 7-II-2014), pp.8-9
"Joan Vinyoli, viure poèticament", Diari de Girona (Dominical, 29-VI-2014), pp. 7-9
"Vinyoli, la saviesa de la humilitat", dins Revista de Catalunya, n. 287, 2014
Vent d'aram (Estudi preliminar, bibliografia i propostes didàctiques) Edicions 62, Col·lecció Educaula, Barcelona 2015.
"Influències filosòfiques en la poesia de Vinyoli", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 311-319.
"Joan Vinyoli, el gall salvatge", El Punt Avui (20-IV-2019), ps. 52-52

MAS SOLENCH, Josep M., "Joan Vinyoli al record", Ressò, núm. 186 (Santa Coloma de Farners, octubre 1985), p. 13 

MASSATS, Josep, "Enquesta als escriptors deIs PPCC", Canigó, núms. 706-707, (25-IV-1981), ps. 32-33 
"El poeta i la Dama dessota les estrelles", Canigó. núm. 723 (1981), p. 6

MASSOT, Josep, "Algú que va venir de lluny", La Vanguardia (4-VII-2014), p. 42

MASOLIVER RODENAS, J.A., "La poesía de Joan Vinyoli en los confines del silencio", La Vanguardia (16-VI-1981) 


MELENDRES, Jaume, "Vinyoli: la veu als marges", Tele/Exprés (16-XI-1976)

MERINO, Imma, "Una metàfora de la vida", El Punt (24-XI-2003)
"Vinyoli de fons", Avui (27-8-2013), p. 18

MORELL, Carles, Joan Vinyoli-Eudald Puig. Correspondència (1981-1984), Curbet Edicions, 2018

MUNNÉ, Antoni, "La saviesa de la contemplació", El País (8-IV-1984), [Quadem de Cultura, p. 3] 

NADAL, Marta, "Poesia com a única militancia", Diari de Barcelona (28-XI-1989), Llibres n.87, p. III

NOPCA, Jordi, "Vinyoli, de la A a la Z", Ara (3-VII-2014), p. 4-6

OBIOLS, Víctor, "Domini màgic: l'àmfora que salva", Serra d'Or, núm.599 (novembre 2009), pp. 21-23

OLLER, Dolors, "La solidaritat deIs insolidaris: un aspecte de la poesia de Joan Vinyoli", La Vanguardia (19-III-1981) 
"Domini màgic, domini tràgic", La Vanguardia (26-IV- 1984) 
"Meditación en la muerte del poeta", La Vanguardia (1- XII-1984) 
"Joan Vinyoli: Un poema és una equació", Serra d'Or (juny 1985), [Inclòs dins La construcció del sentit, Empúries, Barcelona, 1986. ps. 26-28] 
"Joan Vinyoli: Dos aspectes", dins La construcció del sentit, Empúries, Barcelona, 1986. ps. 181-187. [Inclou els articles "La solidaritat deIs insolidaris " i "Domini màgic, domini tràgic"] 
"Un domini tràgic. La poesia de Joan Vinyoli", El Procés V, 2014, ps. 115-117.

ORJA, Joan, "La intimidad de dos poetas", La Vanguardia, 12-VI-1987, p. 47


PAIROLÍ, Miquel, "L'exploració mística de Joan Vinyoli", Presència (10-XII-77)
"La poesia de Joan Vinyoli els anys setanta", Avui (8-VII-1979). p.23 
"Vinyoli", El Punt (1-XII-85)
"Lliurament al cant", El Punt (15-IV-2004)

PALOL, Miquel de, Dos poetes. Impressions d'Espriu i Vinyoli, Columna, Barcelona, 2006.
"Arguments literaris", Avui (30-IX-2004)
"Sunt lacrimae rerum", El Punt-Avui (Cultura, 24-X-2014), p.32
"Joan Vinyoli. Un poeta para el futuro.", dins
Joan Vinyoli. Ahora que es tarde.  Antologia de poemes traduïts al castellà. Selecció i  traducció de María de Luis. Edició bilingüe. Huerga y Fierro Editores, 2012, Madrid. ps. 7-10PANERO, José L., "Homenaje a Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli, op. cit., ps. 45-52
"La medida de un hombre", El País (30-VI-1991)

PARCERISAS, Francesc, "Joan Vinyoli. Obra poètica 1975-1979", Serra d'Or, núm. 238-239 (juliol-agost 1979), p. 73 
"Algunes observacions sobre la poesia última de Joan Vinyoli", Els Marges, núm. 17, (setembre del 1979), ps. 102-108 
"La temptació de la vida", Avui (24-X-1982), p. 24 
"Optimisme a la república dels poetes", Canigó, núms. 806- 807 (19/26-III-1983), p. 72 
"El lirisme, l'emoció i el rigor de Joan Vinyoli", El Món (4- V-1984), p. 28 
"A manera de pròleg", dins J. VINYOLI, Passeig d'aniversari, Empúries, Barcelona, 1984, ps. 7-11 
"Tensió i emoció", Avui (4-VII-1984) [Lletres, núm. 178] 
"Joan Vinyoli, poesia i passió", dins Joan Vinyoli, op. cit., ps. 101-109 
"Joan Vinyoli. Exemple i sentit del fracàs", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.303-307.

PASSOLA, Isona, "Vinyoli i la primavera del 75", El Procés V, 2014, p.46.

PEÑA, Maria, "Francesc Todó il.lustra Joan Vinyoli", Avui (8- VII-1978), p. 25 

PERMANYER, Lluís, " Joan Vinyoli «Le poete travaille»" , La Vanguardia (8-VI-1980). [Inclou les respostes al "Qüestionari Proust"]
"Premiar al muerto", La Vanguardia, 22-XI-1985, p. 28

PERICAY, Xavier, "Passeig d'aniversari, El País (23-II-1995), Quadern, p.6
"El silenci dels morts", Diari de Barcelona (28-XI-1989), Llibres , n. 87, p.II

PIERA, Josep, " Retrobar Vinyoli", El Punt-Avui (Cultura, 2-V-2014)
Mai no és tard (Vinyoliana), Publicacions de la Universitat de València, 2016.

PICO, Mariona i SALADRIGAS, Xavier, "La creació poètica a Vent d'aram", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 275-288.

PIJOAN PICAS, M. Isabel, "Joan Vinyoli, del Callat al Gall", La Vanguardia (21-XII-1982), p. 41 

PITTARELLO, Elide, "Joan Vinyoli: Cuarenta poemas: Selección, versión y prólogo de José Agustín Goytisolo", Rassegna Iberística, núm. 9 (desembre 1980). ps. 81-84

POC, Sebastià, "El hombre al que le costaba sonreir", El Correo Catalán (1-XII-1984), p.27

PONS, Agustí, "El último libro de Joan Vinyoli", El Noticiero Universal (25-11-1975), p. 37 
"Joan Vinyoli: la asunción de un paisaje; la asunción del hombre" , El Noticiero Universal (8- v 11-1975), p. 27 
"El darrer llibre de Joan Vinyoli: Vent d'aram", Avui (7-XI- 1976) 
" El griu, l'amor inassolible", Avui (25- VI-1978), p. 23 
"Joan Vinyoli", dins Vint-i-cinc anys de Lletra d'or, Edicions 62, Barcelona. ps. 143-147 
"Vinyoli, un poema amb «Creu»", Full de la Cultura, núm. 2 ( 14-VI-1982) 
"La generació literària que la guerra va capgirar", Cultura (1989)

PONT, Jaume, "Joan Vinyoli o la presencia de lo irreversible", Insula, núm. 362, 1977, p. 15 
"Joan Vinyoli, poeta del tiempo, del amor y de la muerte", Destino, núm. 2089 (20-X-1977), p. 42 
"La poesía catalana de los años setenta", Destino, núm. (9- XI-1978), ps. 32-33 
"La mística de la paraula", Avui (11-VI-1981) 
"Joan Vinyoli per Feliu Formosa", Avui (5-I-1982), p.30


PONT, J./ROVIRA, P., "Sense conflicte no hi pot haver poesia". La Mañana (23-IV-1980)

PUIGTOBELLA, Bernat, "L'hora del sereno", El País (21-10-2004)

PUIG i MAYOLAS, Eudald, "En la mort de Joan Vinyoli", Diario de Terrassa (8-XII-1984)

PUIGJANER, Josep-Maria, "Estalvia gemecs i fes més ample el mar", dins el recull Novela d'Andrea i altres relats no del tot històrics, ps. 79-82, Barcelona, Columna, 1992

PUJADÓ, Judit, "Brindem, sense plorar ni riure. Joan Vinyoli, l'art de mirar la vida", Revista de Girona, n. 289, pp. 68-71, març-abril 2015.

PUJOL, Adrià, "El suïcidi encara no", El Procés V, 2014, ps. 111-112

RAFART, Susanna, "Vinyoli, el boscater de l'ombra", Caràcters, núm. 17 (Octubre de 2001), ps 3-4
"Vinyoli, la veu que perdura" , dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.309-313.

RAHOLA, Pilar, "La paradoxa poètica de Passeig d"aniversari", El País (17-111-1985) [Quadern de Cultura, núm. 129]

REQUESENS I PIQUER, Joan, "Jacob, la inspiració, Joan Vinyoli", Revista valenciana de filologia, IV (2020), ps 223-250

RIBERA, Pere, "Tapant-se el crit amb les ales", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps. 51-55.

ROCA, Carla, "La poesia de Vinyoli arriba a l'Amèrica Llatina", Ara (16-IX-2014), p.37

ROIG, Josep Lluís, "Joan Vinyoli: Un clàssic tranquil", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.315-322.

ROMEU, Josep, "Tot és ara i res de Joan Vinyoli", Serra d'Or , núm. 146 (Novembre de 1971), p. 49. [Recollit després a J. ROMEU, Sobre Maragall, Foix i altres poetes, Laertes, Barcelona, 1984. ps. 219-221] 

ROSENTHAL, David, "Tres poetes catalans de la postguerra: Brossa, Martí i PoI i Vinyoli" , Traducció de J aume Pérez Muntaner, Vaina, núm. 1 Juny 1986), ps. 9-23 

ROSSELLÓ, Albert, "Un gran poeta a part de les modes", Treball (4-111-1982), p.13

ROSSINYOL, Andreu, "La mirada del poeta", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps. 57-59.

ROVIRA, PERE, "La poesía de Joan Vinyoli", dins Los poemas necesarios, Universitat de les Illes Balears, 1996, ps 72-77

RUBIO, Fanny, "Un poeta catalán para lectores castellanos", El País (14-IX-1980), p. 4 

RUIZ SORIANO, Francesc, "«Paraules són misteri»: l'orfisme de Joan Vinyoli", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps. 323-339.
"El vessant òrfic rilkeà de Joan Vinyoli", dins Carrers de frontera. Passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana. Vol 1. Institut Ramon Llull. Barcelona, 2007, ps 296-299.
"Poetes òrfics catalans", El Gall Editor, Barcelona, 2007. 

SAGARRA, J. de, "Repostería selecta para Joan Vinyoli", El Noticiero Universal (15- V -1975), p. 17 

SAGUÉS, Artur, "Artur Sagués-Joan Vinyoli- Artur Sagués", El Procés V,2014, ps. 47-56

SALADRIGAS, Robert, "Caminos abiertos para llegar hasta Rilke", La Vanguardia (9-VIII-1984), p. 24

SALADRIGAS BONAQUE, Xavier, "Domini màgic. L'ascens del poeta Joan Vinyoli al Montardo", Muntanya, núm. 911 (març 2015), ps. 64-69.

SALA- VALLDAURA, Josep M., "De Joan Vinyoli a Felip Demaldé", Serra d'Or, núm. 270 (març 1982), ps. 39-41 
"Vinyoli en la poesía catalana actual", Hora de poesía, núm. 26, (1983), ps. 78-85 
"Un capbussó dins de la poesia recent de Vinyoli", Serra d'Or, núm. 302 (novembre 1984), ps. 45-46 
Joan Vinyoli, Empúries, Barcelona, 1985 
"Quatre notes sobre els símbols en la poesia de Vinyoli", Reduccions, núm. 27 (novembre de 1985), ps. 69-75. [Recollit dins L"agulla en el fil (poesia catalana 1980- 1986), P.A.M., Barcelona, 1987. ps. 143-149] 
"Joan Vinyoli: Alguien me ha llamado", pròleg a J. VINYOLI, Alguien me ha llamado /Algú m'ha cridat, edició de J. M. Sala-Valldaura, traducció de J. Agustín Goytisolo" Edicions del Mall, Barcelona, 1986. ps. 9-19 
"Comentari d'«Aiguamolls»": el tractament de la referencialitat en Vinyoli", dins Actes del Setè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, P.A.M., ps. 321-331 
"Joan Vinyoli: A Unique Poetic Quality", Catalan Writing, núm. 8 (abril 1992), ps. 29-40 
"L'afany d'una realitat més alta. Dues notes sobre poètica i recepció", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.61-65.
"Joan Vinyoli: La finitud es un barco varado", Ínsula n. 819, març 2015.
El vol i la corda. Sobre la poesia de Joan Vinyoli, Publicacions de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona, 2020. Inclou els textos: "Joan Vinyoli: "La finitud és un vaixell varat"", "Els fonaments de la poesia de Joan Vinyoli: el silenci, el somni i l'experiència" i "Veus, afàsies i emmudiments: El Callat, de Joan Vinyoli, en la tradició postsimbolista". 

 

 


 

SALVADOR, Vicent, "Les hores poètiques de Joan Vinyoli", Latitud, núm. 39, (Palma de Mallorca, juliol-octubre 1982) ps. 9-10

SAMSÓ, Joan, "L'amistat entre Joan Vinyoli i l'Òscar Samsó" , dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.67-76.

SÁNCHEZ, Lourdes, "A la recerca del mar". VI Premio de ensayo de catalán. UNED Ediciones. (Madrid, 2001). Inclou una antologia poètica.
"Joan Vinyoli i la poesia social dels anys seixanta a Catalunya", Revista de Catalunya, núm 170, (febrer de 2002, ps.123-131).
"La paraula poètica com a permanència en Joan Vinyoli", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.341-346.
"Del crit del silenci al cant absolut (Un recorregut per la poesia de Joan Vinyoli)", Quaderns de Filologia. Estudis Literaris, Vol XI (2006), pp. 195-204.
"Vinyoli a Granada", Poetari, núm 6, (abril 2015, ps. 45-46).
"Leyendo a Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 256-265.

SARGATAL, Ramon, Manual per aprendre a fer versos. Te deix, lector, Vinyoli com a exemple, Viena Edicions, 2018.

SEFER, Oriol, "Poesia de la coneixença; sobre unes anotacions", Regió 7, núm. 12 (8-XII-1981), p. 12 

SERRA, Montserrat, "Símbols del territori Vinyoli", EL TEMPS, n. 1568 (1-VII-2014), pp. 44-49
"Joan Vinyoli encén el vi", Papers de vi, n.48, 2017, pp. 66-69

SERRAHIMA, Maurici, "Notes sobre Primer desenllaç", dins Poesia Completa 1937-1975, op. cit., ps. 401-403. [La primera part de l'article, llegida a la sessió literaria setmanal de Radio Barcelona (10-XI-1937); la segona part, anotada al dietari del 17-V-1942 i publicada a Del passat quan era present 1940-1947, vol. II, Edicions 62, Barcelona, 1972, p. 98] 

SERRALLONGA, Segimon, "Del Llibre d'amic als Cants d'Abelone", Reduccions, núm. 20 (setembre-1983), ps. 57-64. [Inclòs dins J. Vinyoli, Llibre d'amic / Cants d'Abelone, pròleg de Segimon Serrallonga, Empúries, Barcelona, 1987, ps. 7-17] 
"Arbre d'aèries arrels", Avui (1-XII-1984)

SERRANO MUNNÉ, Elisenda, "De Shakespeare a Vinyoli, el domini màgic de la cançó", Serra d'Or, núm.599 (novembre 2009), pp. 18-20

SIMÓ, Isabel-Clara, "Joan Vinyoli: la paraula en el temps", Canigó, núm. 659 (24-V-1980), ps. 18-22 

"Joan Vinyoli", Avui (5-10-2004)

SKRABEC, Simona, "Joan Vinyoli, el poeta dels poetes", L'Avenç, núm. 408 (gener 2015), ps. 56-58
"Vinyoli, poesia i traducció", taula rodona amb Antoni CLAPÉS, Feliu FORMOSA i Ramon FARRÉS, dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 295-308.
"Vers l'absolut", L'Avenç, núm. 432 (març 2017), ps. 56-58.
"A favor de les crestomaties", L'Avenç, núm. 451 (novembre 2018), ps. 59-62.

SOLÀ i SALA, Lluís, "La densitat del vent", Reduccions, núm. 2 (maig 1977), ps. 54-57 
"So i sentit en l'obra de Joan Vinyoli", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.347-355.
"Per què paraules?", El Procés V, 2014, ps. 124-129.

SOLÀ, Pep, "La poesia de Joan Vinyoli", Ressò, núm. 186 (Santa Coloma de Farners, octubre 1985), p. 11 
"La poesia de Joan Vinyoli o un crit en veu baixa", Ressò, núm. 308 (Santa Coloma de Farners, abril-maig 2001), ps. 32-35
"Joan Vinyoli i la felicitat dels estius passats a Santa Coloma", programa Festa Major (Santa Coloma de Farners, setembre, 2002).
"Una pàgina web per a Joan Vinyoli", Quaderns de La Selva, Revista del Centre d'Estudis Selvatans, núm.15, 2003, ps.245-248.
"Joan Vinyoli a Santa Coloma de Farners", Serra d'Or, núm. 537 (setembre 2004), ps.25-28.
"La recurrent nostàlgia d'un paradís"
, dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps. 357-370.
"El poeta que s'allunyà del bosc cridat per una veu de mar fonda", Revista de Girona, núm.257 (novembre 2009), ps. 82-99.
La bastida dels somnis. Vida i obra de Joan Vinyoli, Edicions CCG, Girona, 2010.
"I must do something of my poverty. Joan Vinyoli durant la Guerra Civil", L'Avenç, núm. 353, gener 2010, ps. 40-48
"Un poeta damunt les carenes. Joan Vinyoli", Vèrtex, núm. 257, 2014, ps. 70-75
"Orió ja fa part de mi", El Procés V, 2014, ps. 130-131
"Lluminós i vertiginós Vinyoli",  El Pais (Quadern, n.1554, 3-7-2014), pp. 1-2
"Per què has de llegir Vinyoli?",  Ara (3-VII-2014), p. 4
"Els encesos cavalls de la poesia de Vinyoli", Avui (Cultura, 11-XI-2014), pp. 10-11
"Constel·lació Vinyoli", NW (Octubre 2014), pp. 29-31
"Joan Vinyoli i el crit de la natura", actes de les Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Santa Coloma de Farners, amb motiu del centenari de les Normes Ortogràfiques de l'IEC (25 i 26 d'octubre de 2013), octubre de 2015, pp. 145-156.
"Només un somni val: Amor i mort", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 225-240.
"A la vora de Trakl", El Procés IX, 2018, ps. 129-131
"Esbós biogràfic de Joan Vinyoli"/"Aperçu biographique de Joan Vinyoli", trad. de Lourdes Godoy, dins  "Llibre d'amic de Joan Vinyoli", de Jad Hatem. ps. 143-153. Presses Universitaires de Perpignan (PUP), Collection Joan Lluís Vives, Perpinyà, 2018.
"Los veraneos del poeta Joan Vinyoli (1914-1984) en Santa Coloma de Farners (Girona)", dins Balnearios, veraneo, literatura. Agua y salud en la España contemporánea, Joaquim M. Puigvert i Narcís Figueras (coords), Marcial Pons (Ediciones jurídicas y sociales), Madrid, ps. 361-370.

SOLER, Marc, "José A. Goytisolo, traductor al castellano de Vinyoli", Tele-Exprés, (11-IX-1980), p. 17 

SOLER, M./MUNNÉ, A., "Joan Vinyoli, la recerca de la catarsi poètica", El País (8-IV -1984) 

SÒRIA, Enric, "Justícia poètica", El País (7-10-2004)

SUNYER, Carme, "Joan Vinyoli: un poeta per a l'escola", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps. 371-374.

SUSANNA, Àlex, "Joan Vinyoli, poeta de matinades insomnes", La Vanguardia (18-11-1982), p. 40 
"L'expressionisme de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli, op. cit. , Barcelona. ps.31-43 
"Record i presencia de Joan Vinyoli", Lletra de canvi, núm. 13 (gener 1989), ps. 17-19 
"Joan Vinyoli, el poeta incandescent", dins el CD "Llibre d'amic. Lieder" d'Enric Borràs. Columna Música, 2006.

TEIXIDOR, Joan, " De vida i somni de Joan Vinyoli", dins Poesía Completa 1937-1975, op. cit., ps. 404-406. [Datat el juny de 1948 i publicat dins Entre les lletres i les arts, J. Horta, ed., Barcelona, 1957. ps. 118-121] 
"Pròleg a Les hores retrobades ", dins Poesía Completa 1937-1975, ps.410-413. [Datat I'any 1951] 
"Tot és ara i res", Destino (6-II-1971)
"Introducció a la poesia de Joan Vinyoli", dins Poesía Completa 1937-1975, ps. 3-15 
"De Rilke a Holderlin", dins Joan Vinyoli, op. cit, ps. 113-117 

TODÓ, Joan, "De Shakespeare a Vinyoli: el recorregut d'una imatge", El Procés V, 2014, ps. 133-140

TORRENTS, Ricard, "Morir en Eurídice. (Nota al sonet 13, II de Rilke)", Reduccions, núm. 20 (Setembre 1983), ps. 72- 76 

TUGUES, Albert, "Tras la rosa de los vientos de cobre", Hora de poesía, núm. 2 (març-abril 1979), ps. 52-56 
"Cuatro poemas de Joan Vinyoli", Hora de poesía, núms. 19-20 (1982), ps. 68- 73 

URPINELL, Lluís, "Un poema inèdit de Joan Vinyoli", Avui (13-1-1985), p. 3 

VADELL, Pau/PIETRELLI, Lucia, "Curs de crueltat", El Procés V, 2014, p. 113

VALERO, Vicente, "Joan Vinyoli. Lo real lo invade todo", El Ciervo, núm. 477 (novembre 1990), ps. 21-24

VALLS, Fernando, "La medida de Joan Vinyoli", El País (2-XI-97)

VÀZQUEZ, Eva, "Joan Vinyoli, vint anys després", El Punt (15-IV-2004)
"Els experts debaten l'origen de la falta d'encaix de Vinyoli", El Punt-Avui (20-XII-2014), p. 61

VÁZQUEZ MONTALBAN, M., "Vinyoli", El País (2-VII-1984) 
"Bajo el extinto volcán del Tibidabo", El País (1-XII-1984), p. 23 

VILA, Pep., "La plus haute voix", pròleg a J. VINYOLI, Promenade d'anniversaire, Orphée, La Différence, ps. 7-14 
"En memòria de Joan Vinyoli", El Punt (13-XII-1989)

VlLANOVA, Antonio, "La poesía de Joan Vinyoli", Destino, núm. 758 (16-11-1952), p. 15 
"El Callat, de Joan Vinyoli", Destino (?)

VINYOLI, Albert, "El passeig de Joan Vinyoli", Avui (24-11-1985)
"Joan Vinyoli", Avui (31-5-2001)
"Un camí sense retorn", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.77-81.
"Realitat i fum", El Procés, núm V, 2014, ps. 6-8
"Vinyoli a casa",  El Pais (Quadern, n.1554, 3-7-2014), p. 4

XlRINACS, OIga, "Joan Vinyoli, un poeta total", Diario español (3-11-1982) 

ZARRALUKI, E./PUIG, E., "Tot és ara i res", Lletra de canvi, núm. 13 (gener 1989), ps. 20-21

 
What do you want to do ?
New mail