Bibliografia sobre Joan Vinyoli

 

SALVADOR, Vicent, "Les hores poètiques de Joan Vinyoli", Latitud, núm. 39, (Palma de Mallorca, juliol-octubre 1982) ps. 9-10

SAMSÓ, Joan, "L'amistat entre Joan Vinyoli i l'Òscar Samsó" , dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.67-76.

SÁNCHEZ, Lourdes, "A la recerca del mar". VI Premio de ensayo de catalán. UNED Ediciones. (Madrid, 2001). Inclou una antologia poètica.
"Joan Vinyoli i la poesia social dels anys seixanta a Catalunya", Revista de Catalunya, núm 170, (febrer de 2002, ps.123-131).
"La paraula poètica com a permanència en Joan Vinyoli", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.341-346.
"Del crit del silenci al cant absolut (Un recorregut per la poesia de Joan Vinyoli)", Quaderns de Filologia. Estudis Literaris, Vol XI (2006), pp. 195-204.
"Vinyoli a Granada", Poetari, núm 6, (abril 2015, ps. 45-46).
"Leyendo a Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 256-265.

SARGATAL, Ramon, Manual per aprendre a fer versos. Te deix, lector, Vinyoli com a exemple, Viena Edicions, 2018.

SEFER, Oriol, "Poesia de la coneixença; sobre unes anotacions", Regió 7, núm. 12 (8-XII-1981), p. 12 

SERRA, Montserrat, "Símbols del territori Vinyoli", EL TEMPS, n. 1568 (1-VII-2014), pp. 44-49
"Joan Vinyoli encén el vi", Papers de vi, n.48, 2017, pp. 66-69

SERRAHIMA, Maurici, "Notes sobre Primer desenllaç", dins Poesia Completa 1937-1975, op. cit., ps. 401-403. [La primera part de l'article, llegida a la sessió literaria setmanal de Radio Barcelona (10-XI-1937); la segona part, anotada al dietari del 17-V-1942 i publicada a Del passat quan era present 1940-1947, vol. II, Edicions 62, Barcelona, 1972, p. 98] 

SERRALLONGA, Segimon, "Del Llibre d'amic als Cants d'Abelone", Reduccions, núm. 20 (setembre-1983), ps. 57-64. [Inclòs dins J. Vinyoli, Llibre d'amic / Cants d'Abelone, pròleg de Segimon Serrallonga, Empúries, Barcelona, 1987, ps. 7-17] 
"Arbre d'aèries arrels", Avui (1-XII-1984)

SERRANO MUNNÉ, Elisenda, "De Shakespeare a Vinyoli, el domini màgic de la cançó", Serra d'Or, núm.599 (novembre 2009), pp. 18-20

SIMÓ, Isabel-Clara, "Joan Vinyoli: la paraula en el temps", Canigó, núm. 659 (24-V-1980), ps. 18-22 

"Joan Vinyoli", Avui (5-10-2004)

SKRABEC, Simona, "Joan Vinyoli, el poeta dels poetes", L'Avenç, núm. 408 (gener 2015), ps. 56-58
"Vinyoli, poesia i traducció", taula rodona amb Antoni CLAPÉS, Feliu FORMOSA i Ramon FARRÉS, dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 295-308.
"Vers l'absolut", L'Avenç, núm. 432 (març 2017), ps. 56-58.
"A favor de les crestomaties", L'Avenç, núm. 451 (novembre 2018), ps. 59-62.

SOLÀ i SALA, Lluís, "La densitat del vent", Reduccions, núm. 2 (maig 1977), ps. 54-57 
"So i sentit en l'obra de Joan Vinyoli", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.347-355.
"Per què paraules?", El Procés V, 2014, ps. 124-129.

SOLÀ, Pep, "La poesia de Joan Vinyoli", Ressò, núm. 186 (Santa Coloma de Farners, octubre 1985), p. 11 
"La poesia de Joan Vinyoli o un crit en veu baixa", Ressò, núm. 308 (Santa Coloma de Farners, abril-maig 2001), ps. 32-35
"Joan Vinyoli i la felicitat dels estius passats a Santa Coloma", programa Festa Major (Santa Coloma de Farners, setembre, 2002).
"Una pàgina web per a Joan Vinyoli", Quaderns de La Selva, Revista del Centre d'Estudis Selvatans, núm.15, 2003, ps.245-248.
"Joan Vinyoli a Santa Coloma de Farners", Serra d'Or, núm. 537 (setembre 2004), ps.25-28.
"La recurrent nostàlgia d'un paradís"
, dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps. 357-370.
"El poeta que s'allunyà del bosc cridat per una veu de mar fonda", Revista de Girona, núm.257 (novembre 2009), ps. 82-99.
La bastida dels somnis. Vida i obra de Joan Vinyoli, Edicions CCG, Girona, 2010.
"I must do something of my poverty. Joan Vinyoli durant la Guerra Civil", L'Avenç, núm. 353, gener 2010, ps. 40-48
"Un poeta damunt les carenes. Joan Vinyoli", Vèrtex, núm. 257, 2014, ps. 70-75
"Orió ja fa part de mi", El Procés V, 2014, ps. 130-131
"Lluminós i vertiginós Vinyoli",  El Pais (Quadern, n.1554, 3-7-2014), pp. 1-2
"Per què has de llegir Vinyoli?",  Ara (3-VII-2014), p. 4
"Els encesos cavalls de la poesia de Vinyoli", Avui (Cultura, 11-XI-2014), pp. 10-11
"Constel·lació Vinyoli", NW (Octubre 2014), pp. 29-31
"Joan Vinyoli i el crit de la natura", actes de les Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Santa Coloma de Farners, amb motiu del centenari de les Normes Ortogràfiques de l'IEC (25 i 26 d'octubre de 2013), octubre de 2015, pp. 145-156.
"Només un somni val: Amor i mort", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 225-240.
"A la vora de Trakl", El Procés IX, 2018, ps. 129-131
"Esbós biogràfic de Joan Vinyoli"/"Aperçu biographique de Joan Vinyoli", trad. de Lourdes Godoy, dins  "Llibre d'amic de Joan Vinyoli", de Jad Hatem. ps. 143-153. Presses Universitaires de Perpignan (PUP), Collection Joan Lluís Vives, Perpinyà, 2018.
"Los veraneos del poeta Joan Vinyoli (1914-1984) en Santa Coloma de Farners (Girona)", dins Balnearios, veraneo, literatura. Agua y salud en la España contemporánea, Joaquim M. Puigvert i Narcís Figueras (coords), Marcial Pons (Ediciones jurídicas y sociales), Madrid, ps. 361-370.

SOLER, Marc, "José A. Goytisolo, traductor al castellano de Vinyoli", Tele-Exprés, (11-IX-1980), p. 17 

SOLER, M./MUNNÉ, A., "Joan Vinyoli, la recerca de la catarsi poètica", El País (8-IV -1984) 

SÒRIA, Enric, "Justícia poètica", El País (7-10-2004)

SUNYER, Carme, "Joan Vinyoli: un poeta per a l'escola", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps. 371-374.

SUSANNA, Àlex, "Joan Vinyoli, poeta de matinades insomnes", La Vanguardia (18-11-1982), p. 40 
"L'expressionisme de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli, op. cit. , Barcelona. ps.31-43 
"Record i presencia de Joan Vinyoli", Lletra de canvi, núm. 13 (gener 1989), ps. 17-19 
"Joan Vinyoli, el poeta incandescent", dins el CD "Llibre d'amic. Lieder" d'Enric Borràs. Columna Música, 2006.

TEIXIDOR, Joan, " De vida i somni de Joan Vinyoli", dins Poesía Completa 1937-1975, op. cit., ps. 404-406. [Datat el juny de 1948 i publicat dins Entre les lletres i les arts, J. Horta, ed., Barcelona, 1957. ps. 118-121] 
"Pròleg a Les hores retrobades ", dins Poesía Completa 1937-1975, ps.410-413. [Datat I'any 1951] 
"Tot és ara i res", Destino (6-II-1971)
"Introducció a la poesia de Joan Vinyoli", dins Poesía Completa 1937-1975, ps. 3-15 
"De Rilke a Holderlin", dins Joan Vinyoli, op. cit, ps. 113-117 

TODÓ, Joan, "De Shakespeare a Vinyoli: el recorregut d'una imatge", El Procés V, 2014, ps. 133-140

TORRENTS, Ricard, "Morir en Eurídice. (Nota al sonet 13, II de Rilke)", Reduccions, núm. 20 (Setembre 1983), ps. 72- 76 

TUGUES, Albert, "Tras la rosa de los vientos de cobre", Hora de poesía, núm. 2 (març-abril 1979), ps. 52-56 
"Cuatro poemas de Joan Vinyoli", Hora de poesía, núms. 19-20 (1982), ps. 68- 73 

URPINELL, Lluís, "Un poema inèdit de Joan Vinyoli", Avui (13-1-1985), p. 3 

VADELL, Pau/PIETRELLI, Lucia, "Curs de crueltat", El Procés V, 2014, p. 113

VALERO, Vicente, "Joan Vinyoli. Lo real lo invade todo", El Ciervo, núm. 477 (novembre 1990), ps. 21-24

VALLS, Fernando, "La medida de Joan Vinyoli", El País (2-XI-97)

VÀZQUEZ, Eva, "Joan Vinyoli, vint anys després", El Punt (15-IV-2004)
"Els experts debaten l'origen de la falta d'encaix de Vinyoli", El Punt-Avui (20-XII-2014), p. 61

VÁZQUEZ MONTALBAN, M., "Vinyoli", El País (2-VII-1984) 
"Bajo el extinto volcán del Tibidabo", El País (1-XII-1984), p. 23 

VILA, Pep., "La plus haute voix", pròleg a J. VINYOLI, Promenade d'anniversaire, Orphée, La Différence, ps. 7-14 
"En memòria de Joan Vinyoli", El Punt (13-XII-1989)

VlLANOVA, Antonio, "La poesía de Joan Vinyoli", Destino, núm. 758 (16-11-1952), p. 15 
"El Callat, de Joan Vinyoli", Destino (?)

VINYOLI, Albert, "El passeig de Joan Vinyoli", Avui (24-11-1985)
"Joan Vinyoli", Avui (31-5-2001)
"Un camí sense retorn", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.77-81.
"Realitat i fum", El Procés, núm V, 2014, ps. 6-8
"Vinyoli a casa",  El Pais (Quadern, n.1554, 3-7-2014), p. 4

XlRINACS, OIga, "Joan Vinyoli, un poeta total", Diario español (3-11-1982) 

ZARRALUKI, E./PUIG, E., "Tot és ara i res", Lletra de canvi, núm. 13 (gener 1989), ps. 20-21

 
What do you want to do ?
New mail