Bibliografia sobre Joan Vinyoli

MELENDRES, Jaume, "Vinyoli: la veu als marges", Tele/Exprés (16-XI-1976)

MERINO, Imma, "Una metàfora de la vida", El Punt (24-XI-2003)
"Vinyoli de fons", Avui (27-8-2013), p. 18

MORELL, Carles, Joan Vinyoli-Eudald Puig. Correspondència (1981-1984), Curbet Edicions, 2018

MUNNÉ, Antoni, "La saviesa de la contemplació", El País (8-IV-1984), [Quadem de Cultura, p. 3] 

NADAL, Marta, "Poesia com a única militancia", Diari de Barcelona (28-XI-1989), Llibres n.87, p. III

NOPCA, Jordi, "Vinyoli, de la A a la Z", Ara (3-VII-2014), p. 4-6

OBIOLS, Víctor, "Domini màgic: l'àmfora que salva", Serra d'Or, núm.599 (novembre 2009), pp. 21-23

OLLER, Dolors, "La solidaritat deIs insolidaris: un aspecte de la poesia de Joan Vinyoli", La Vanguardia (19-III-1981) 
"Domini màgic, domini tràgic", La Vanguardia (26-IV- 1984) 
"Meditación en la muerte del poeta", La Vanguardia (1- XII-1984) 
"Joan Vinyoli: Un poema és una equació", Serra d'Or (juny 1985), [Inclòs dins La construcció del sentit, Empúries, Barcelona, 1986. ps. 26-28] 
"Joan Vinyoli: Dos aspectes", dins La construcció del sentit, Empúries, Barcelona, 1986. ps. 181-187. [Inclou els articles "La solidaritat deIs insolidaris " i "Domini màgic, domini tràgic"] 
"Un domini tràgic. La poesia de Joan Vinyoli", El Procés V, 2014, ps. 115-117.

ORJA, Joan, "La intimidad de dos poetas", La Vanguardia, 12-VI-1987, p. 47


PAIROLÍ, Miquel, "L'exploració mística de Joan Vinyoli", Presència (10-XII-77)
"La poesia de Joan Vinyoli els anys setanta", Avui (8-VII-1979). p.23 
"Vinyoli", El Punt (1-XII-85)
"Lliurament al cant", El Punt (15-IV-2004)

PALOL, Miquel de, Dos poetes. Impressions d'Espriu i Vinyoli, Columna, Barcelona, 2006.
"Arguments literaris", Avui (30-IX-2004)
"Sunt lacrimae rerum", El Punt-Avui (Cultura, 24-X-2014), p.32
"Joan Vinyoli. Un poeta para el futuro.", dins
Joan Vinyoli. Ahora que es tarde.  Antologia de poemes traduïts al castellà. Selecció i  traducció de María de Luis. Edició bilingüe. Huerga y Fierro Editores, 2012, Madrid. ps. 7-10PANERO, José L., "Homenaje a Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli, op. cit., ps. 45-52
"La medida de un hombre", El País (30-VI-1991)

PARCERISAS, Francesc, "Joan Vinyoli. Obra poètica 1975-1979", Serra d'Or, núm. 238-239 (juliol-agost 1979), p. 73 
"Algunes observacions sobre la poesia última de Joan Vinyoli", Els Marges, núm. 17, (setembre del 1979), ps. 102-108 
"La temptació de la vida", Avui (24-X-1982), p. 24 
"Optimisme a la república dels poetes", Canigó, núms. 806- 807 (19/26-III-1983), p. 72 
"El lirisme, l'emoció i el rigor de Joan Vinyoli", El Món (4- V-1984), p. 28 
"A manera de pròleg", dins J. VINYOLI, Passeig d'aniversari, Empúries, Barcelona, 1984, ps. 7-11 
"Tensió i emoció", Avui (4-VII-1984) [Lletres, núm. 178] 
"Joan Vinyoli, poesia i passió", dins Joan Vinyoli, op. cit., ps. 101-109 
"Joan Vinyoli. Exemple i sentit del fracàs", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.303-307.

PASSOLA, Isona, "Vinyoli i la primavera del 75", El Procés V, 2014, p.46.

PEÑA, Maria, "Francesc Todó il.lustra Joan Vinyoli", Avui (8- VII-1978), p. 25 

PERMANYER, Lluís, " Joan Vinyoli «Le poete travaille»" , La Vanguardia (8-VI-1980). [Inclou les respostes al "Qüestionari Proust"]
"Premiar al muerto", La Vanguardia, 22-XI-1985, p. 28

PERICAY, Xavier, "Passeig d'aniversari, El País (23-II-1995), Quadern, p.6
"El silenci dels morts", Diari de Barcelona (28-XI-1989), Llibres , n. 87, p.II

PIERA, Josep, " Retrobar Vinyoli", El Punt-Avui (Cultura, 2-V-2014)
Mai no és tard (Vinyoliana), Publicacions de la Universitat de València, 2016.

PICO, Mariona i SALADRIGAS, Xavier, "La creació poètica a Vent d'aram", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 275-288.

PIJOAN PICAS, M. Isabel, "Joan Vinyoli, del Callat al Gall", La Vanguardia (21-XII-1982), p. 41 

PITTARELLO, Elide, "Joan Vinyoli: Cuarenta poemas: Selección, versión y prólogo de José Agustín Goytisolo", Rassegna Iberística, núm. 9 (desembre 1980). ps. 81-84

POC, Sebastià, "El hombre al que le costaba sonreir", El Correo Catalán (1-XII-1984), p.27

PONS, Agustí, "El último libro de Joan Vinyoli", El Noticiero Universal (25-11-1975), p. 37 
"Joan Vinyoli: la asunción de un paisaje; la asunción del hombre" , El Noticiero Universal (8- v 11-1975), p. 27 
"El darrer llibre de Joan Vinyoli: Vent d'aram", Avui (7-XI- 1976) 
" El griu, l'amor inassolible", Avui (25- VI-1978), p. 23 
"Joan Vinyoli", dins Vint-i-cinc anys de Lletra d'or, Edicions 62, Barcelona. ps. 143-147 
"Vinyoli, un poema amb «Creu»", Full de la Cultura, núm. 2 ( 14-VI-1982) 
"La generació literària que la guerra va capgirar", Cultura (1989)

PONT, Jaume, "Joan Vinyoli o la presencia de lo irreversible", Insula, núm. 362, 1977, p. 15 
"Joan Vinyoli, poeta del tiempo, del amor y de la muerte", Destino, núm. 2089 (20-X-1977), p. 42 
"La poesía catalana de los años setenta", Destino, núm. (9- XI-1978), ps. 32-33 
"La mística de la paraula", Avui (11-VI-1981) 
"Joan Vinyoli per Feliu Formosa", Avui (5-I-1982), p.30