Bibliografia sobre Joan Vinyoli

GIRONÈS, Ferran, "La presència del paisatge de la Selva a l'obra de Joan Vinyoli", Ressò, núm. 186 (octubre 1985), ps. 14-18. [Aquest treball correspon a una comunicació presentada a la XXVIII Assemblea d'Estudiosos celebrada a Santa Coloma de Farners, l'octubre de 1983]

GODAY, Sebastià, "Vinyoli i l'art", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.261-271.

GODOY, Lourdes,  "Ressonàncies poètiques en l'obra de Joan Sales i Joan Vinyoli", dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes / LXX, Miscel·lània Jordi Bruguera, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2016, ps. 189-203.

GOMÀ, Francesc, "L'horitzó filosofic de la poesia de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli , op. cit., ps. 9-31 

GÓMEZ, Valentí, "El autodidacta apasionado". La Vanguardia (25-V-2001)

GOYTISOLO, José Agustín, "La memoria del tiempo", pròleg a J. VINYOLI, Cuarenta poemas, Selecció, versió i pròleg de J. A. Goytisolo, Lumen, Barcelona, 1980. ps. 7-15 
"Joan Vinyoli: Matizaciones acerca de su persona y de su poesía y recuerdos de una traducción", dins Joan Vinyoli, op. cit., ps. 90-100 

GÜELL, L./.VALLS, F., "Joan Vinyoli o la medida de un hombre", pròleg a J. VINYOLI, La medida de un hombre. Antología poética, Traducción de L. Güell y F. Valls, Visor, Madrid, 1990, ps. 7-21 

GUERRERO BRULLET, Manuel, "Joan Vinyoli o el fulgor de la paraula", La Vanguardia (Cultura/s, n.641, 1-X-2014), p. 5

GUILLAMÓN, Julià, "Vuelve Joan Vinyoli", La Vanguardia (25-V-2001)

GUITART, Joan, "Joan Vinyoli, el símbol desmesurat de la vida", , dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.47-49.

HATEM, Jad, La llum i la mort en la poesia de Carles Duarte i Joan Vinyoli, Obrador Edèndum, Santa Coloma de Queralt, 2016.
"Vers la Pierre", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 320-336.
"Flor de pedra. Sobre un poema de Joan Vinyoli", dins La pedra i el temps, traducció de Lourdes Godoy, Curbet Edicions, 2017, col·lecció Vincles, ps. 95-100.
"La quête de l'absolu chez Vinyoli"/"La recerca de l'absolut en el Llibre d'amic de Joan Vinyoli", estudi dins l'edició bilingüe francès/català del Llibre d'amic. Presses Universitaires de Perpignan (PUP), Collection Joan Lluís Vives, Perpinyà, 2018. Trad. Lourdes Godoy. Inclou "Esbós biogràfic de Joan Vinyoli" a cura de Pep Solà.
"Vinyoli et la vision de l'ouvert", capítol 1 del llibre Être la vérité, Ed. du Cygne, París, 2019

IZQUIERDO, Lluís, "Pròleg", dins J. VINYOLI, Vent d'aram, Proa, Barcelona, 1976. ps. 7-15 
"La poesia recent de Joan Vinyoli", Reduccions, núm. 20 (setembre-1983). ps. 64-71 
"Iluminaciones intensas", El País (I-X 11-1984), p. 23 
"El carácter sagrado de la palabra", El País (20-XI-1985), p. 26 
"Diàlegs i lectura de Joan Vinyoli", El País (7-VII-86) 
"Des de «el viure ras»", Lletra de canvi, núm. 13 (gener 1989),  p. 16

JULIÀ, Jordi, "De la incomprensió a la particularitat de Joan Vinyoli", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.273-279.
"El motiu del Wanderer a la poesia de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 158-170.

KORTAZAR, Jon, "Joan Vinyoli: Letren oroimena", Deia, nov.85

LAMARCA, Dolors, "Bibliografia de Joan Vinyoli", Reduccions, núm. 20 (setembre-1983), ps. 80-95 

LORÉS, Jaume, "Joan Vinyoli i una particular reconciliació amb la poesia", La Vanguardia (3-XII-1985), p. 49 

LOZANO, Josep M., "Des de Joan Vinyoli", Avui (22-11-1983)

LLAVINA, Jordi, "Joan carregat de foscúries", Avui (12-7-2001)
"Vint anys d'Empúries", Avui (10-VI-2004)
"No sin Joan Vinyoli", La Vanguardia (10-1-2007)
"Primer d'any", La Vanguardia (2-I-2013)
"Paraula de poeta", La Vanguardia (12-3-2014)
"El Vinyoli de Margarit", El Punt-Avui (29-V-2014)
"L'antiautoretrat de Joan Vinyoli",  Ara (3-VII-2014), p. 8
"Vent d'aram", El Punt-Avui (10-VII, 2014), p.31
Neu, fang, rosada, constel·lació. Articles, treballs, apunts sobre la poesia de Joan Vinyoli. Pròleg de Valentí Puig. Edicions El cep i la nansa, Vilanova i la Geltrú, 2014.

 

LLORCA, Fina, "Miquel Martí i Pol-Joan Vinyoli, Barcelona-Roda de Ter. Crònica d'una amistat: entre la biografia i la poètica", dins Lectures de literatura catalana a Madrid, Generalitat de Catalunya, 2003, ps.207-226.

LLORCA, Vicenç, "Vint anys sense Joan Vinyoli", Avui (4-11-2004) 

LLOVET, Jordi, "Setenta años del poeta Joan Vinyoli", La Vanguardia (3-111-1984), p. 36 
"Joan Vinyoli i Rainer Maria Rilke", La Vanguardia (11- XII-1984 ) 
"Joan Vinyoli i la poesia alemanya", dins Joan Vinyoli, op. cit. , Barcelona. ps. 53-62 

MACIÀ, Xavier, "Ayer y hoy de Joan Vinyoli", Ínsula, núm. 536 (agost 1991), p. 27 
La poesia de Joan Vinyoli 1937-1963, Tesi Doctoral, Universitat de Lleida, Lleida, 1994
"Estudi introductori", dins J. VINYOLI, El Callat, Empúries, Barcelona, 1994
"Sobre poesia i sobre la meva poesia. Joan Vinyoli 1951-1956", Lletra de Canvi, núm. 38 (hivern 1994-1995), ps. 14-16
"Joan Vinyoli", "Les hores retrobades", "El Callat", "Domini màgic", dins Nou Diccionari 62 de la Literatura Catalana, Enric Bou (ed.), Edicions 62, Barcelona, 2000. Ps. 122-123, 222-223, 347, 785-786.
"Presentació" i "Notes explicatives i complementàries", dins J. VINYOLI, Obra poètica completa, Edicions 62/Diputació de Barcelona ("Clàssics Catalans"), Barcelona, 2001. Ps. VII-IX i 577-697
"Realitats: tombant realista i punt d'inflexió en l'obra poètica de Joan Vinyoli", dins Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història. Vol. I, Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2003 ("Col.lecció Homenatges", 19), pàgs. 601-610.
"Joan Vinyoli a Santa Coloma de Farners", Serra d'Or, núm. 537 (setembre 2004), ps.25-28.
"«Però on hi ha el perill, creix també el que salva». Algunes consideracions sobre la poesia de Joan Vinyoli.", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.281-301.

MALÉ, Jordi, "Paraula i poesia en Joan Vinyoli i Carles Riba", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 173-188.

MALUQUER, Jordi, "Joan Vinyoli 1963. Treball interior o Realitats", Serra d'Or, núm. 7 (juliol 1964). ps. 47-49 

MARCO, Joaquim, "La poesía de Joan Vinyoli 1975-1979", Destino, núm. 2219 (17-IV-1980), p. 33 
"Joan Vinyoli", dins El modernisme literari i altres assaigs, Edhasa, Barcelona, 1983, ps. 245-248. [Es tracta de la versió catalana de l'article de 1980]
"Homenaje póstumo", El Periódico, 20-XI-1985, p.23.

MARGARIT, Joan, "El meu Vinyoli", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.15-36.

MARIMON, Sílvia, "Bon Nadal amb un poema inèdit de Joan Vinyoli", Ara (25-XII-2014), p.39

MÁRQUEZ, Eduard, "El silenci dels morts", dins Tombes i lletres. Homenatge fotogràfic i literari a 41 escriptors nostres, edicions Sidillà, La Bisbal d'Empordà, 2011, ps.126-129

MARRUGAT, Jordi, "D'àngels, homes, temps i poesia. Joan Vinyoli, poeta postsimbolista", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 15-108.

MARTÍ I POL, Miquel, "Pròleg", dins J. VINYOLI, Obra Poètica 1975-1979, Crítica, Barcelona, 1979, ps. 7-28 
"Dos textos sobre poesia de Joan Vinyoli", Reduccions, núm. 31 (octubre-1986). ps. 59-70 

MARTÍN I SERRA, Miquel, "Vinyoli, cercant només el mar", Avui (Cultura, 7-II-2014), pp.8-9
"Joan Vinyoli, viure poèticament", Diari de Girona (Dominical, 29-VI-2014), pp. 7-9
"Vinyoli, la saviesa de la humilitat", dins Revista de Catalunya, n. 287, 2014
Vent d'aram (Estudi preliminar, bibliografia i propostes didàctiques) Edicions 62, Col·lecció Educaula, Barcelona 2015.
"Influències filosòfiques en la poesia de Vinyoli", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 311-319.
"Joan Vinyoli, el gall salvatge", El Punt Avui (20-IV-2019), ps. 52-52

MAS SOLENCH, Josep M., "Joan Vinyoli al record", Ressò, núm. 186 (Santa Coloma de Farners, octubre 1985), p. 13 

MASSATS, Josep, "Enquesta als escriptors deIs PPCC", Canigó, núms. 706-707, (25-IV-1981), ps. 32-33 
"El poeta i la Dama dessota les estrelles", Canigó. núm. 723 (1981), p. 6

MASSOT, Josep, "Algú que va venir de lluny", La Vanguardia (4-VII-2014), p. 42

MASOLIVER RODENAS, J.A., "La poesía de Joan Vinyoli en los confines del silencio", La Vanguardia (16-VI-1981)