Bibliografia sobre Joan Vinyoli

 BADOSA, Cristina, "Begur: l'escenari de l'aventura interior", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.119-127.

"Begur en l'imaginari poètic de Joan Vinyoli", Serra d'Or, núm.599 (novembre 2009), pp. 15-17
"La poesia de Joan Vinyoli, dels llunys al botó de la roda", Revista de Girona, núm.257 (novembre 2009), ps. 100-104.

BADOSA, Enrique, "Al cumplir 70 años, Vinyoli hace balance de su obra", El Noticiero Universal (6-VII-1984) 
"Fallece Joan Vinyoli, poeta de la lírica y de la metafísica". El Noticiero Universal (1-XII-1984)

BALLARíN,Josep M., "En Joan Vinyoli", El Procés V, 2014, ps. 96-104

BALLART, Pere, "Vinyoli en cerca d'avals", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 111-131.

BENEJAM COBB, Eulàlia, "Joan Vinyoli, poeta feliç", Serra d'Or, núm. 339 (1988), ps. 56-58
"Amb ronca veu: reality and morality in the poetry of Joan Vinyoli". Catalan Review ( ) ps. 9-23

BONADA, Lluís, "Joan Vinyoli celebra 70 anys amb l'edició de Passeig d'aniversari", Avui (29-VI-1984), p. 25 

BONET, Laureano, "Joan Vinyoli o el encuentro con el presente", Triunfo (1975), ps. 51-52. 

BOTA-GIBERT, Josep, "Un poema i una traducció de Vinyoli, publicats l'any 1934, no inventariats a les obres completes", Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 289-294.

BOU, Enric, "Un llibre cada mes. A hores petites", Serra d'Or, núm. 273 (juny 1982), p. 38 
"Dos llibres de poemes de Joan Vinyoli", Els Marges, núm. 32 (Setembre 1984), ps. 127-128 
"En busca de la «verdad profunda»", El País (I-XII-1984), p. 24 
"La poesia de tradició simbolista ", dins Història de la literatura catalana, fascicle núm. 7, Edicions 62/Orbis, Barcelona, 1984 
"Joan Vinyoli", dins RIQUER/COMAS/MOLAS, Història de la literatura catalana, vol. X, Ariel, Barcelona. ps. 314-324. 

BROCH, Àlex, "El sueño imposible de un vuelo irreal", El Correo Catalán (4-V-1978). p. 83 
"La poesia de Joan Vinyoli", Avui (24-X-1982). p. 23 
"Els darrers llibres de Joan Vinyoli", Avui (9-XII-1984). p.4 

BUSQUETS I GRABULOSA, L., "Joan Vinyoli. Entrevista epistolar", dins Plomes catalanes d'avui, Edicions del Mall, Sant Boi de LLobregat, 1982. ps. 81-90 

CABRÉ, Lluís, "Vent d'aram de Joan Vinyoli", Faig, núm. 10 (setembre 1979). ps. 28-33 

CABRÉ, Rosa, "«Sense mans», un nou poema de J. Vinyoli", Patio de Letras / La rosa als llavis, núm. 2 (desembre 1982), ps. 7-11

CALVO, Lluís, "Joan Vinyoli: el separat, l'outsider" , dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.129-135.