Bibliografia de Joan Vinyoli

2.3.- Altres textos:
 • ["Paraules de presentació"], text escrit per Joan Vinyoli amb motiu d'haver-li estat concedit el Premi de poesia Óssa Menor de l"any 1951 a la seva obra Les hores retrobades. (Arxiu-Vinyoli) 
 • ["Lectura de poemes a casa dels Maragall"], text escrit per Vinyoli com a presentació a la seva lectura de poemes a casa de Joan Maragall. 1951. (Recollit a Obra poètica completa) 
 • ["Lectura de poemes a casa de Josep Iglésies"], text de presentació a la lectura de poemes en la sessió literària de l'any 1951 al passatge Permanyer. (Recollit a Obra poètica completa)
 • "Un dialeg", 1955. Es tracta d'una narració en què el poeta parla de la poesia i del quefer poètic. (Recollit a Obra poètica completa) 
 • "Ressenya sobre Poesia Completa", dins Tele-Exprés (22-IV-1975) 
 • "Crida als poetes catalans", dins Antologia Price-Congrés, Congrés de Cultura Catalana, Barcelona, 1977, ps. 13-14 (Recollit a Obra poètica completa)
 • "Joan Vinyoli" dins Reportatge en el record, 1978. ps. 52-53 (Resposta de Joan Vinyoli al llibre de J .M. Servià sobre Gabriel Ferrater) 
 • "Respostes al «Qüestionari Proust»", La Vanguardia (8-VI-1980) 
 • "Nota" dins Versions de Rilke, 1984. ps. 9-11. (Datat: Barcelona, febrer de 1983) 
 • "Carles Riba i el seu concepte de la poesia", dins Reduccions, núm. 31 (octubre-1986). [Treball llegit a l'homenatge a CarIes Riba, fet a la Casa del Libro l'any 1954. (Recollit a Obra poètica completa)] 
 • "Carta a Josep M. Ainaud", dins Reduccions, núm. 31 (octubre- 1986). [Datada: 12-XII-1949] 
 • J. VINYOLI/M. MARTÍ i POL, Barcelona/Roda de Ter. Correspondència, (Pròleg de M. Martí i PoI; edició a cura de X. Folch i A. Rossinyol), Empúries ("Tros de paper", 22), Barcelona, 1987 [Correspondència corresponent al període octubre de 1977-juny de 1983]