Bibliografia de Joan Vinyoli

2.- PROSA

2.1.- Pròlegs:
  • "Pel camí deIs mesos", dins Els mesos de l'any (Pròleg de J. Vinyoli i gravats de T. Amat et alter), SADAG, "Els gravats de la Rosa Vera", Barcelona,1956. [Pròleg de creació on s'alterna la prosa i la poesia i que serveix d'encapçalament a onze gravats i comentaris de diversos autors] 
  • "Carta-Pròleg" dins FULQUET, Josep M., Perillosa riba, Edicions 62 ("Els llibres de l'Escorpí. Poesia", 47), Barcelona, 1978 
  • "Pròleg", dins Plomes catalanes d'avui, Edicions del Mall, Sant Boi de Llobregat, 1982
2.2.- Textos en prosa dins la seva obra poètica:
  • "Pròleg", dins El Callat, 1956 (Datat: Barcelona, 25 d'octubre de 1955. Desprès dins Poesia Completa, ps. 414-419)
  • "Nota preliminar", dins Realitats, 1963 (Datat: Barcelona, març de 1962. Després dins Poesia Completa, ps.420-421) 
  • "Notes finals", dins Tot és ara i res, 1970 
  • "Nota preliminar", dins Poesia Completa 1937-1975, 1975. ps. 17-18 (Datat: Barcelona, març de 1975) 
  • "Avís", dins LLibre d'Amic, 1977. (Reprodult dins LLibre d'Amic/Cants d'Abelone, 1987. p. 21) 
  • "Nota preliminar", dins A hores petites, 1981. (Datat: Barcelona, març del 1981) 
  • "Notes" i "Epíleg" dins Domini màgic, 1984. (L'epíleg està datat: Barcelona, desembre de 1983)