Bibliografia de Joan Vinyoli

1.3.- Obra poètica traduïda:
 • "Ao vento de outono", traducció de (Joao Cabral de Melo Neto) dins Revista Brasileira de Poesia, n.4 , fevereiro 1949, Sao Paulo
 • Antología de poetas catalanes contemporáneos (a cura de Paulina Crusat), Editorial Adonais, Barcelona, 1952
 •  "Noite de vento no outono", dins Neo. Cadernos literários, n.2, traduït per Manuel de Seabra, Lisboa, 1952
 • Anthology of Catalan Lyric Poetry (Selecció i introducció de Joan Triadú; edició a cura de Joan Gili), The Dolphin Book, Oxford, 1953. ps. 345-347. [Inclou els poemes "El vell parc"; "Fi de tardor"; "D'una terra, III"; i "Oh estrenyer les mans, on batega..." (de De vida i somni)] 
 • "Gall", "El Callat" (original i traducció espanyola), dins Cántico, núm. 1, II epoca (Córdoba, abril 1954) 
 • "Le silencieux", "Le Bucheron", dins Le Journal des poetes, núm. 3 (Brussel.les, març de 1955), p. 10 
 • "El destí" (original i traducció castellana), dins Ágora, núms. 19-20 (Madrid, maig-juny 1958), ps. 44-45 
 • Poeti catalani (traducció de Livio B. Wilcock), Bompiani, Milano, 1962. [Inclou els poemes "El Destí" (de Les hores retrobades); "Fi de tardor"; "Oh estrenyer les mans on batega..."; "D'una terra, III" i "El vell parc" (de De vida i somni)] 
 • "A un poeta que suposàvem mort a la guerra, fora de la pàtria", (original i traducció castellana), dins Caracola, núm. 171-172 (Málaga, gener-febrer 1967), p. 30 
 • Poetas catalanes contemporáneos (Antologia, selecció i traducció de J. A. Goytisolo), Editorial Seix-Barral ("Biblioteca breve de bolsillo", 16), Barcelona, 1968. Edició bilingüe. ps. 309-340. [Inclou els poemes: " A un retrat de noia" , "Somnieig" (de Primer desenllaç); "A un poeta jove que suposàvem mort a la guerra, fora de la pàtria", "De vespre" (de De vida i somni); "Tardor", "Cap a les deus" (de Les hores retrobades); "Algú m'ha cridat", "Errant a la ventura", "Sempre allí", "Les aigües aturades", "La roca", "El callat", "Gall" (de El Callat); "El temps", "La pedra solitaria", "L'estiu", " Autorretrat amb fang i robins", "De set a nou", "El poeta i el mar", i "El vell pescador" (de Realitats)] 
 • Antologia de poesia catalâ.i contemporânea (Selecció, traducció i notes de Stella Leonardos; introducció de Domingos Carvalho da Silva), Monfort Editor, Sao Paulo, 1969. ps. 78- 79. Edició bilingüe. [Inclou el poema"A un poeta que suposàvem mort a la guerra, fora de la pàtria"] 
 • Körtánc fantomokkal: modern Katalán Költok, (Traducció a l'hongarès de Jánosházy Gyorgy), Kriterion. Bukarest, 1972. Inclou els poemes "Cap a les deus", "Algú m'ha cridat", "Sempre allí", "La roca", "Gall" , "La pedra solitària" i "De set a nou".
 • Een morgenland, een avondland: 14 vlaamse & 14 catalaanse dichters-Terra de llevant, terra de ponent: 14 poetes catalans i 14 poetes flamencs (traducció de Bob de Nijs), Flemish PEN Centre. Brussel.les, 1978. [Inclou el poema "Joc d'escacs", de Vent d'aram] 
 • J. VINYOLI, Cuarenta poemas, (Selecció, versió i proleg de J. A. Goytisolo), Editorial Lumen ("Poesía", 39), Barcelona, 1980. Edició bilingüe. [Inclou els poemes: "A un poeta jove que suposàvem mort a la guerra, fora de la pàtria" (de De Vida i somni); "Tardor", "Cap a les deus" (de Les hores retrobades); "Algú m'ha cridat", "Sempre allí", "Les aigües aturades", "La roca", "Gall" (de El Callat); "El temps", "La pedra solitària", "L'estiu", "Autoretrat, amb fang i robins", "De set a nou", "El poeta i el mar" (de Realitats); "A les fosques", "Imatge fixa", " Algú que ve de lluny", "Tot és ara i res" (de Tot és ara i res); "Runa", "No res, un fum", "Abans que neixi l'alba" (de Encara les paraules); "No ho trenquis", "Branques" (de Ara que és tard); " Amb ronca veu", "El guany", "Ramat", "La mesura d'un home", "No tinc ara temps" (de Vent d'aram); "Cant partit", "Sóc home sol" (de El Griu); "Cercles", "La nit i el dia", "He dit una cançó", "Mínim ajust", "La taverna deIs oratges", "Les boies", "Mar brut", "lo sé que tinc una tirada als somnis", "Insensata remor", "Quan a vegades penso" (de Cercles)] 
 • Ogony i rozi: iz sovremennoy Katalonskoy poezii, Progres. Moskva, 1981 
 • "La por", "Abans que neixi l'alba", "El darrer solatge", "Record de Penèlope", "Hora lacustre", "Primer d'any", "El temps difunt", "Repetiment", (Traducció de David H. Rosenthal), dins International poetry review, núm. 1, vol VIII (primavera 1982). ps. 54-67. Edició bilingüe 
 • Katalonska Lirika XX, (traducció de Niko Kosir, Prvedla Niko i Janez Menart}, Stoletja Cankarjeva Zalozba, Ljubljana, 1982. ps. 533-538 [Cinc poemes traduïts a l'eslovac] 
 • "Paisatge gris", "Banyem-nos", "A Xavier Pericay, poeta que viu «d'esquena al dia»" , "Petroler" , (Traducció d'Albert Tugues}, dins Hora de poesía, núms. 19-20 (1982}. [Original i traducció castellana] 
 • Poesía catalana contemporánea. Antología, (Selecció, traducció i pròleg de José Corredor Matheos), Espasa-Calpe, Madrid, 1983. ps. 346-353. Edició bilingüe. [Inclou els poemes: "L'acte darrer", "Prou" i " Abans que neixi l'alba"]
 • J. VINYOLI, Alguien me ha llamado/Algú m 'ha cridat, (Traducción de J. A. Goytisolo; edición y prólogo de J. M. Sala- Valldaura), Edicions del Mall, Barcelona, 1986. [Inclou els mateixos poemes que el volum Cuarenta poemas i a més: "Insecte"; "El gran foc"; "All time is unredeemable" (de Ara que és tard); "En la nit". "Joc d'escacs" (de Vent d'aram); " Abracem-nos, arrossegats"; "Tot recobrat"; "Eres on eres"; "Les noces" i "Cripta" (de El griu)] 
  "Branques", "No tomis", "Norfeu" (traducció de José Luis Panero), dins Joan Vinyoli, ICE/PPU, Barcelona, 1986. ps. 46-51. [Original i versió castellana] 
 • Tio Katalanska Poeter, (A cura de Ame Lundgren i Lluís Solanes), Fabians Forlag, Goteborg, 1987. pilgs. 70- 77. [Inclou els poemes: "Somnolos", "Upprort HaY", "Natt och dag", "Fortojningsbojar", "Silkesmaskama", "Happy few" (sis poemes traduïts al suec)] 
 • Homage to Joan Gili on his Eightieth Birthday: Forty Modern Catalan Poems (traducció a l'anglès d'Arthur Terry), The Anglo-Catalan Society, 1987 
 • Ein Spiel von Spiegeln: Katalanische Lyric des 20. Jahrhunderts . (Traducció a l'alemany de Tilbert D. Stegmann), Philipp Reclam, Leipzig, 1987 [Inclou els poemes "Llibre d'amic" (III i IX), "Damunt la sorra" i "Hölderlin"]
 • De koele hoeken en kanten van de schaduw. Hedendaagse Catalaanse poezie (trad. Bob De Nijs), Point 19, Brussel.les, 1990. [Inclou el poema: "Estranyes flors, aquestes que he trobat..." de Cants d'Abelone. (versió holandesa)] 
 • J. VINYOLI, La medida de un hombre. Antología poética. (Traducción i prólogo de L. Güell y F. Valls), Editorial Visor ("Colección Visor de Poesía", 258), Madrid, 1990. Edició bilingüe. [Inclou els poemes: "A un poeta jove que suposàvem mort a la guerra, fora de la pàtria" (de De vida i somni); "Cap a les deus" (de Les hores retrobades); "Algú m'ha cridat" (de El Callat); "La pedra solitària", "L'acte darrer" (de Realitats); "Happy few", "Des del talús", " Algú que ve de lluny" (de Tot és ara i res); "No res, un fum", "Abans que neixi l'alba" (de Encara les paraules); "Repetiment", "All time is unredeemable" (de Ara que és tard); "Perfectament recordo", "La mesura d'un home" (de Vent d'aram); "El griu", "Sóc home sol" (de El griu); "Cercles", "Mínim ajust", "Les boies" (de Cercles); "Roure i corbs", "Record del meu poema Nit de l'àngel", "Holderlin", "Replà de reflexió", "La gaia ciencia", "Sol" (de A hores petites); "Secreta veu...", "Tot és per ser..." (de Cants d'Abelone); "Llorenç", "Dies vora el mar", "Vindrà la mort", "Norfeu", "Cançó d'Ariel", "Li Po", "L'estiu", "Campanes al vespre", "Domini màgic", "Passeig d'aniversari", "No facis cap pregunta" (de Domini màgic); "Vespre a la cafeteria, I i II", "Sense mans, I, II i III" i "Elegia de Vallvidrera, VIII" (de Passeig d'aniversari)]
 • J. VINYOLI, Cinco poemas (versión de J. Rivera y M. Hemández Torralbo. Nota a la edición de P. Rovira), Rafael Inglada Ediciones, Málaga, 1990. Edició bilingüe. [Inclou els poemes: "No tomis"; "Sota les mantes"; "Any setanta"; "Pollets" i "Interludi"] 
 • "Knar (Gerontion)"; "Schaakspel"; "Eigenaardige bloemen..." (Traducció de Bob de Nijs), dins Kruispunt, núm. 131 (juny 1990), ps. 148-149 [tres poemes traduïts a 1'holandès] 
 • "Un home està cavant"; "Abans que neixi l'alba"; "Passing-shot"; "Nàufrag"; "Mar brut"; "Temps perdut"; "El silenci dels morts"; "El vell i el mar" ( versió castellana de V. Valero), dins El Ciervo, núm. 477 (novembre 1990), ps. 21-24 
 • J. VINYOLI, Promenade d'anniversaire (selecció i traducció de Patrick Gifreu}, La Différence, París, 1990
 • Katalan Xiandai Shixuan (traducció al xinès de Wang Yangle), Renmin Wenxue Chu Banshe. Beijing, 1991 
 • JOAN VINYOLI, Viento de cobre. Versions dels poemes de Vent d'aram fetes per Orlando Guillén, dins ZonAeropuerto, n.2, ps. 15-53, octubre 1991, México.
 • "Joc", "Autoretrat a seixanta-cinc anys" i "És un malson...", (versió anglesa de Deborah Bonner), dins Catalan writing, núm. 8 (1992), ps. 33-37. Edició bilingüe
 • Joan Vinyoli: "Paseo de aniversario y OTROS POEMAS", (versions de Vicente Valero), Editorial Calambur, Madrid, 1997
 • Traducció a l'anglès dels poemes "Mar brut", "Pollets", "Flock of stones", "Landscape with wolves", en edició bilingüe, a càrrec de Deborah Bonner, dins Metamorphoses, Vol5, n. 2 (abril de 1997).
 • "Self-portrait at Sixty-Five", traduït per David Warwick Orr, dins Catalan Literary Classics, editat per l'Institut Ramon Llull, 2005
 • JOAN VINYOLI: Y que el silencio queme por los muertos. Antologia de poemes traduïts al castellà pels poetes Carlos Marzal i Enric Sòria. Editorial Pre-Textos, 2010. Edició bilingüe.
 • Esta luz de Sinera. Antología General de la poesía catalana, Eneida, 2011, Madrid, inclou les versions de Carlos Clementson amb títol  "Hacia las fuentes", "Antes que nazca el alba", "Alguien me ha llamado", "All time is unreedemable" i "Alguien que viene de lejos", ps. 615-627.

 • Joan Vinyoli. Ahora que es tarde.  Antologia de poemes traduïts al castellà. Selecció i  traducció de María de Luis. Edició bilingüe. Presentació de Miquel de Palol. Huerga y Fierro Editores, 2012, Madrid.

 • Traducció a l'asturià dels poemes "Cap a les deus", "Algú m'ha cridat", "Les aigües aturades", "Tot són preguntes", "Abans que neixi l'alba", "Tarda fosca", "Branques", "Amb gavardina grisa", "Temps", "El silenci dels morts", "La nit i el dia", "Mar brut", "Autoretrat a seixanta-cinc anys", "Sense mans, V" i "Elegia de Vallvidrera, I", dins la revista de poesia Campo de los patos, n.4, Oviedo, 2013. Versions i text introductori d'Antón García.

 • JOAN VINYOLI: La mano del fuego. Antologia de poemes traduïts al castellà per Carlos Vitale. Tria i pròleg  de Jordi Llavina. Editorial Candaya, 2014. Edició bilingüe.

 • Joan Vinyoli. Todo es ahora y nada. Traducció del llibre Tot és ara i res. Traducció, text preliminar i notes de Marta Agudo. Edició bilingüe. Ediciones TREA, 2014.

 • Traducció a l'alemany dels poemes "Hora quieta", "El Callat", "Cap a les deus", "La pedra solitària", "Prou", "El silenci dels morts", "Ramat", "No tinc ara temps", "En bona companyia", "Tot recobrat", "La vall del vespre", "La taverna dels oratges", "Vindrà la mort", "Paisatge amb ovelles" i els poemes V, XI i XIV de Llibre d'amic. Dins la revista Sprache im Technischen Zeitalter, n.212, (desembre 2014), ps. 455-463. Traducció de Àxel Sanjosé.

 • Traducció al portuguès dels poemes "Repetiment", "Cercles", "Feina de vell", "Passeig d'aniversari" i "Elegia de Vallvidrera, I", dins la revista Gratuita, n. 2, (juny 2015), ps. 94-103. Traducció de Rita Custódio i Àlex Tarradellas.

 • Traducció a l'italià dels poemes "La paraula", "Cap al no-res", "Llibre d'Amic"(III, VIII i IX), "L'espera", "No hi ha cap novetat", "Contra el no-res", "Cercles", "El primer estel", "Vindrà la mort", "El vell i la mar", dins la revista Scripta, "Omaggio a Joan Vinyoli", n.5, juny 2015, pp. 305-311. Traducció de Valentina Ripa.

 • Joan Vinyoli. Xuegos p'apostalgar la muerte. Antoloxía (1948-1984). Antologia de poemes traduïts a l'asturià. Selecció, traducció i pròleg d'Antón García. Saltadera, 2015. Uviéu.

 • Llibre d'amic de Joan Vinyoli. Versió bilingüe català/francès del Llibre d'amic. Traducció al francès de Lourdes Godoy. Inclou un estudi  de Jad Hatem, "La recherche de l'absolu chez Vinyoli"/"La recerca de l'absolut en el Llibre d'amic de Joan Vinyoli" i un esbós biogràfic a cura de Pep Solà. Presses Universitaires de Perpignan (PUP), Collection Joan Lluís Vives. Perpinyà, 2018.

 • Traducció al portuguès dels poemes "Cercles", "Feina de vell" i "Elegia de Vallvidrera, I", dins l'antologia "RESISTIR AO TEMPO. Antologia de poesia catalá", ps 309-315,  Assírio&Alvum, 2021. Traducció d'Àlex Tarradellas, Rita Custódio i Sion Serra Lopes.