06. Cap a les deus

 

Contra les fontes

Sé fiel
a les pequeñes coses;
pa ti nun ye volar
sobre'l calláu abisu.
Per esta fráxil ponte
del cantu humilde ensaya
la incierta, nubla sienda
que mena a la otra oriella.

En prau caduques flores,
un rayo de sol breve,
talismanes son yá
que too lo tresfiguren.
Les puertes del poniente
de par en par se t'abren;
per elles, ríu arriba,
contra les fontes entres.

Indescifrables son
los signos qu'iluminen;
pero'l cantar humilde
interprétalos cuótanes.

(Versió de Antón García)