01. D'una terra (VI)

Encetem aquest itinerari iniciàtic per l'obra de Vinyoli amb aquest poema on evoca la descoberta de la poesia.

La terra de la sèrie titulada "D'una terra", del llibre De vida i somni (1948) és, sense cap mena de dubte, la del poble on va estiuejar d'infant i de noi, des de l'any 1922 fins al 1935; Santa Coloma de Farners.

A més dels caminals rogencs -coloració deguda al sauló granític-, que travessen les suredes i les castanyedes de les muntanyes de Santa Coloma, Vinyoli hi poetitza la visió d'aquest mar que podia albirar i pressentir des dels llocs més alts, estenent la mirada al fons de l'ampla plana de la comarca de La Selva.

Però, el que potser ens interessa més d'aquest poema és que Vinyoli hi localitza el descobriment de la poesia; el "tombant secret ... vora el torrent humit" pot ser qualsevol dels torrents que, entre suros i roques, aboquen aigua a la riera de Santa Coloma. Corrents d'aigua que, a la primavera i estiu, en hores crepusculars acullen la veu del rossinyol que s'hi haurà aturat després d'un llarg viatge migratori per tal de nidificar-hi.