Any 1973

Publica Encara les paraules (16).

 

 

Publicat el 1973, amb portada de L. Geest i T. Hovberstad, on destaquen aquests versos del poema "No res, un fum":

"                    En veritat us dic
que no es fa res en veritat sinó
per la paraula creadora de silenci."

Després de guanyar la Lletra d'Or amb aquest poemari escrigué en una carta a la seva germana Carme (27-V-1974): "...sembla que el meu treball poètic comença a tenir no ja sols una justificació personal sinó que interessa profundament a molta gent. No he cedit mai, i de vegades ben a contracor, ni a modes ni a tendències que he trobat superficials o que no anaven amb la meva manera de ser. N'he patit, però crec que he estat fidel a mi mateix en tot moment ...".