Any 1970

Participa en el primer festival de poesia al Gran Price i publica Tot és ara i res.