Any 1963

Publica el volum Realitats (15).

 

 

El mateix poeta, en una nota preliminar, diu: "M'agrada imaginar aquests poemes una mica a la vora de certes pintures de Van Gogh, on el moviment arravatat de la pinzellada i la vivesa del color cuiden trametre aquesta força emocional i de sentiment de l'artista, tot i no perdre mai la referència a la realitat".

I encara: "El tema o contingut d'aquestes poesies és donar fe de la facultat de “contemplació poètica”. Per ella se'ns manifesta la realitat en el seu constant fluir i en la seva permanència immutable.".