Any 1955 - 1960

Escriptura de la primera versió dels poemes de Llibre d'amic i d'un projecte de poemari intitulat "Realitats", molts dels poemes del qual passaran després a diferents llibres: RealitatsEl griuVent d'aram,Cercles, etc.