Any 1955

El dia 6 de gener de 1955 mor la seva tia Mercè Pladevall i Maseras, a qui dedica el volum El Callat. Escriu el pròleg a aqueix volum (datat a Barcelona, el 25 d'octubre de 1955).