Any 1922

Retorn a Barcelona. Inicialment s'insta·len al Born i, al cap de pocs mesos, al carrer Còrsega, 240. Vinyoli comença, en règim de "classes de favor", la seva formació bàsica al "Colegio del Sagrado Corazón", és a dir, als Jesuïtes de Casp, i després passa al "Colegio de la Inmaculada" (ICI, Rosselló cantonada Balmes), on s'impartien els estudis de Comerç. Als jesuïtes coneix Francesc Gomà, Tomàs Lamarca, Martí de Riquer, Joan Teixidor, Josep M. Boix i Selva, etc.

A partir d'aqueix any i fins després de la Guerra Civil, els Vinyoli passen els estius a Santa Coloma de Farners, en un pis facilitat per la família Fornés (1) al carrer Beat Dalmau, 34 (2). (Josep Fornés, metge oculista i company d'estudis del pare de Vinyoli, serà qui introduirà més tard el poeta a treballar a l'editorial Labor, de la qual n'era copropietari).

 

 

Josep Fornés i la seva muller, Conxita Alibés i Xifra, al mas Ca la Xifra, a Santa Coloma de Farners. Ell havia estat company d'estudis del pare de Joan Vinyoli i va facilitar a la vídua poder venir a estiuejar a Santa Coloma, en un pis a Can Cuera, que la mare del poeta llogaria per tot l'any, al preu de 1000 Pta.

(Fotografia: Col.lecció Ramon Vilahur i Fornés)

La Carme Vinyoli, germana del poeta, al carrer Beat Dalmau, i Joan Vinyoli (de blanc i amb els braços plegats) amb una amics a la Plaça de la Constitució de Santa Coloma en un dia de Festa Major d'abans de la guerra civil.