Any 1914

Joan Vinyoli i Pladevall neix a Barcelona el dia 3 de juliol de 1914. Sembla que el cognom Vinyoli és d'origen italià (Vignoli) i que es transformà en Viñoly quan un dels avantpassats del poeta s'instal·là a Cuba. Posteriorment, el poeta adoptarà la grafia catalana a l'hora de signar els seus escrits.