Avís legal i Condicions d'ús

Condicions generals d'utilització de la pàgina web joanvinyoli.cat

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús del lloc web (www.joanvinyoli.cat), d'ara endavant “el lloc web”. L'ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web. Si escau, la utilització de tals serveis significarà l'acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Disseny i logos
L'estructura del lloc web web, el seu disseny i el codi font de la mateixa, així com els logos i marques que en ella s'inclouen són titularitat de joanvinyoli.cat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, d'aquests elements sense el previ consentiment per escrit de farrarons.cat

Continguts
Tots aquells continguts inclosos en el lloc web són titularitat de joanvinyoli.cat i queden totalment reservats els seus drets.

Disposicions comunes
joanvinyoli.cat no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari. Està absolutament prohibit l'ús del lloc web o d'algun dels seus elements amb finalitats il·lícites.

Protecció de dades de caràcter personal

Malgrat no ser necessaris en ser una web purament informativa, en el cas d'obtenir-se, joanvinyoli.cat és responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris del seu lloc web. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, joanvinyoli.cat es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. L'usuari podrà exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-se per correu electrònic a joanvinyoli.cat.

“Cookies” (galetes)

El lloc web joanvinyoli.cat utilitza cookies, si us plau, accedeix a la nostra política d'ús de les galetes fent clic a aquest enllaç.

Modificacions

Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, joanvinyoli.cat es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l'usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral. Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat

joanvinyoli.cat no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l'exactitud de la informació continguda en ell.

Enllaços

Els enllaços continguts en el lloc web joanvinyoli.cat poden dirigir a pàgines web de tercers. joanvinyoli.cat no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer o prestar-se en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu, i que en cap cas impliquen relació alguna entre joanvinyoli.cat i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.